„ČEZ Distribuce reaguje na rychlý rozvoj Prahy-západ. K nové rozvodně Chýně bylo nutné rekonstruovat i nadřazenou transformovnu Řeporyje," uvedl mluvčí Martin Sobotka.

Celkově firma vynaložila či vynaloží na zlepšení zásobování elektřinou v oblasti na západ od Prahy přes čtvrt miliardy korun.

Okres Praha-západ zažil v posledních letech prudký rozmach, o oblast je díky sousedství hlavního města velký zájem mezi stavebníky rodinných a bytových domů i průmyslovými investory. Důkazem je i obrovský nárůst počtu obyvatel, zatímco v roce 2001 zde žilo pouze 84 tisíc lidí, loni to bylo už 128 tisíc.

„Na tak rychlý vývoj jsme museli náležitě reagovat, proto jsme na jaře 2008 rozhodli o výstavbě rozvodny Chýně. Jsme rádi, že se nám povedlo tak složitou stavbu dokončit v poměrně krátké době. Že to má význam nám potvrzuje i to, že se obsazují průmyslové zóny, které bude napájet právě tato rozvodna," sdělil ředitel úseku Řízení distribučních aktiv Radim Černý.

Přínos pro region

Starosta Chýně Josef Novotný si novou výstavbu pochvaluje a vidím v tom přínos pro celý region. „Energetici pružně zareagovali na naše potřeby. Bez posílení elektrických sítí by se tu rozvoj zastavil a nevznikla by nová pracovní místa," poznamenal Josef Novotný.

V oblasti je potřeba pokrýt takový výkon, na němž závisí průmyslové zóny Jeneč, Hostivice a Dobrovíz, kde má vzniknout velkosklad firmy Amazon. Rozvodna Chýně je dobrou zprávou i pro okres Kladno, uvolní linky pro napájení průmyslových zón Pavlov a Unhošť.