To se muselo zpevnit lomovým kamenem, štěrkopískem a podkladním betonem. Další potíží byl v té době neaktualizovaný finančně platební kalendář. „Nastoupila jsem čerstvě do funkce, když jsem zjistila, že mám měsíc na profinancování 14 milionů korun, o které jinak přijdeme," uvedla Petra Pecková.

V rámci jednání se Státním fondem životního prostředí se podařilo projednat rozdělení peněz, část město využilo do konce roku, zbytek byl převedený do následujícího.

Stavba se nakonec podařila úspěšně realizovat, v listopadu 2015 byla dokončena. Investice se na konec vyšplhala na 73 milionů korun.

Čistírna byla poddimenzovaná 

„Byla nám poskytnuta dotace od Státního fondu životního prostředí ve výši 78 % výdajů, zbytek byl v naší režii," prozradila Petra Pecková. Čistírna odpadních vod byla po dlouhou dobu poddimenzovaná.

„Čistička to kapacitně nezvládala, ani co se týče funkčnosti, měla staré zařízení," vysvětlila starostka města. Původní kapacita byla 2 700 ekvivalentních obyvatel (EO, měrná jednotka, zpravidla 1 osoba, pozn. red.), po rekonstrukci je kapacita vyčíslena na 6 000 EO.

Odkanalizování Myšlína 

V současnosti z Mnichovic proudí množství přes 4 000 těchto měrných jednotek a 1 000 je ze Všestar. Nyní je také v přípravě odkanalizování Myšlína, což je část Mnichovic.

„Když se vše sečte, vychází to tak akorát na stávající zástavbu a na dosud nepřipojené stavební parcely," popsala Petra Pecková. Není tedy prozatím možné uvažovat o významném rozšiřování zástavby města, čistírna by totiž opět nemusela stačit.

Objekt je od května minulého roku ve zkušebním provozu, který neodhalil žádné zásadní nedostatky. „Řešili jsme jedinou reklamaci, a to na kalolis, což se podařilo vyřešit," prohlásila starostka. Nyní je čistička těsně před kolaudací, ta by měla proběhnout 4. srpna.

Čtěte také: Vodovody v hlavním městě stále chátrají