Společnost Vodovody a kanalizace opět nechala veřejnost nahlédnout pod pokličku své práce a uspořádala během úterního odpoledne několik exkurzí do nově vybudované a velkoryse pojaté stoky v Mnichově Hradišti na Mladoboleslavsku.

„Jak se tam jen vejdeme," říkali si někteří členové početné skupiny, kteří si vyslechli na parkovišti u Penny marketu v ulici Víta Nejedlého úvodní bezpečnostní školení. Průvodci jim však záhy odpověděli tím, že rozdělili skupinu na dvě menší a každou odvedli k jiné šachtě. Za pár chvil jsme se měli potkat v hlubině.

Po žebříku sestupujeme do šachty o hloubce zhruba osm metrů, odkud se dostáváme přímo do nové betonové páteřní štoly odvádějící vodu ze tří čtvrtin města. Ve stěnách jsou jasně vidět přípojky jednotlivých domů i napojení kmenových stok.

Za svitu reflektorů, které zde jsou nataženy jen kvůli nám, kráčíme v hloubce pět až devět metrů pod povrchem směrem ke kinu. Těm menším se jde po betonové podestě, kterou lemuje vydlážděný žlábek, pohodlně, dlouháni si však musí dávat pozor na hlavu. Několikrát se ozve rána a zdroj světla se povážlivě rozkymácí. Ještěže máme helmy.

Objem kanalizace se navýší až desetkrát

„Stará kanalizace zůstane z velké části zachovaná. V každé šachtě z ní bude odpadní voda svedena spadištěm do páteřní stoky, čímž se objem kanalizace navýší až desetkrát. Aby došlo k vytopení sklepů, musel by se zaplnit celý systém," informuje Miloš Kafluk z oddělení vodohospodářského rozvoje, investic a oprav Vodovodů a kanalizací, když stojíme v další šachtě, kde je o dva metry výše nad našimi hlavami stará stoka.

„Mnichovo Hradiště se nyní pohodlně vypořádá s dvouletým až pětiletým deštěm. Retence celého systému je zhruba 7000 kubíků," dodává správce stavby Jiří Bouma, který je také součástí naší výpravy.

Dozvídáme se, že podzemní systém byl z velké části vyražen Novou rakouskou tunelovací metodou, pro kterou je typické, že využívá okolní horninu jako nosný prvek. Po razících pracích se k výrubu přiloží výztuž, jež se zastříká betonem. Teprve později je vybudováno sekundární a mohutnější ostění.

V případě potřeby vytékala odpadní voda do potoku

Cesta, po které kráčíme, už zanedlouho nebude tak čistou, jako je tomu nyní. V červnu by měl být celý projekt zkolaudován a uveden do provozu. Některé staré části systému už budou tou dobou odpojeny. „Uzavřena bude například také odlehčovací komora, ze které dříve v případě potřeby vytékala odpadní voda do potoku Veselka. Nyní zamíří všechna voda do čističky, což bude mnohem šetrnější k životnímu prostředí, vysvětluje Miloš Kafluk.

Chladné podzemí opouštíme o několik set metrů dál, než jsme do něj sestoupili. Vracíme vesty, helmy a užíváme si krásné počasí. I kdyby však slunce zašlo a spustil se vytrvalý déšť, víme, že v Mnichově Hradišti potopa jen tak nehrozí.