Na sklonku října dosáhl podíl nezaměstnaných osob ve Středočeském kraji hodnoty 3,13 procenta. Ta se ve srovnání se zářím snížila o 0,01 procentního bodu. Převedeno na lidské osudy: během měsíce v kraji ubylo 131 lidí registrovaných jako uchazeči o práci. V předvánočním období pak může v některých oblastech přijít další mírný pokles v souvislosti se servisem pro adventní pohodu a s distribucí zásilek; na stranu stranu skončí sezonní práce, jimž zatím počasí vcelku přálo. Může se však také projevit, že některým firmám bude končit fixace cen energií, stejně jako celkové ochabování ekonomiky.

V meziročním srovnání se naopak nezaměstnanost mírně zvedla: o 0,15 procentního bodu; proti loňskému říjnu přibylo 1091 osob. V závěru měsíce, tedy vlastně před týdnem, registrovaly středočeské úřady práce 27 521 nezaměstnaných. Tradičně mezi nimi mají převahu lidé s nižší kvalifikací a základním vzděláním – není však pravidlem, že by se jiné skupiny objevovaly pouze výjimečně: nechybějí jak maturanti, tak i vysokoškoláci.

Nabízených míst v hlavním městě ubylo

V celostátním průměru dosahuje aktuální míra nezaměstnanosti hodnoty 3,48 procenta; o 0,35 procentního bodu více než ve středních Čechách. Hlavní město Praha vykazuje podíl lidí bez práce téměř srovnatelný se středočeským okolím, byť přece jen o něco nižší: 3,07 procenta. Ve srovnání s loňskem jde v Praze o zvýšení o 0,08 procentního bodu; meziměsíčně lze spočítat nepatrný pokles o 0,01 procentního bodu.

Jako uchazeči o zaměstnání bylo v hlavním městě k 31. říjnu evidováno 27 914 lidí. Ženy mezi nimi měly převahu dosahující 57,5 procenta – bylo jich 16 046. Proti září v evidenci 105 nezaměstnaných přibylo; naopak meziročně, tedy ve srovnání s loňským říjnem, 328 zájemců o práci ubylo. Volných míst v Praze mohly pobočky úřadu práce nabízet celkem 74 117. Proti září jich v evidenci ubylo 424 – a ve srovnání s loňskem jich bylo dokonce o 22 020 méně. Je tedy zřejmé, že řada firem v reakci na vývoj krizí – od té covidové k energetické a k inflačnímu poklesu koupěschopnosti – původně vypisované pozice zase zrušila.

Praha-východ republikovým premiantem

V rámci Středočeského kraje tradičně zůstává nejnižší nezaměstnanost v nejbližším okolí metropole, konkrétně na Praze-východ: 1,49 procenta. Premiantem zůstává tento okres i v celorepublikovém srovnání. Pod dvouprocentní hranicí se ještě udržely okresy Praha-západ (1,78) a Benešov (1,90). Naopak pět středočeských okresů se vyhouplo nad čtyři procenta. Nejvyšší nezaměstnanost vykazuje Kladensko (4,56 procenta) téměř na shodné úrovni s Mělnickem (4,55); další skupinu s hodnotou kolem 4,06 procenta představují okresy Nymburk, Kolín a Příbram.

Kladensko vévodí krajským tabulkám i absolutním počtem nezaměstnaných: 4787. Teoreticky, čistě v řeči čísel, by zde práce pro všechny ani nebyla, když úřad práce v okrese eviduje 3717 volných míst. Celokrajsky je ale situace jiná: zmiňovaných 27,5 tisíce nezaměstnaných může vybírat z 57 283 pracovních příležitostí, jejichž zprostředkování úřady práce nabízejí. Jejich počet se však proti září snížil o 319 – a ve srovnání s loňským říjnem jich ubylo 7887. Tak citelný úbytek jako v hlavním městě tady v okolí metropole patrný není.

Podíl nezaměstnaných osob (v procentech)

Okres / Region  Říjen Září  Srpen
Benešov  1,9 1,9 1,8
Beroun  3,5 3,5  3,5
Kladno 4,6 4,6  4,5
Kolín  4,1  4,2  4,2
Kutná Hora 3,2 3,2 3,1
Mělník  4,5 4,5 4,4
Mladá Boleslav  2,5 2,4  2,4
Nymburk 4,1  4,1 4,0
Praha-východ 1,5 1,5  1,4
Praha-západ  1,8 1,8 1,8
Příbram  4,1 4,1 4,0
Rakovník 2,8  2,9  2,8
Středočeský kraj 3,1 3,1 3,1
Hlavní město Praha 3,1  3,1 3,0
Česká republika 3,5 3,5  3,4


Uchazeči o zaměstnání evidovaní úřady práce

Okres / Region  Říjen  Září  Srpen
Benešov 1170 1169 1094
Beroun 2149  2140  2141
Kladno 4787  4820  4719
Kolín  2668 2760  2758
Kutná Hora  1517  1513  1480
Mělník  3170 3139 3044
Mladá Boleslav  2076 1990  1952
Nymburk 2612 2631  2582
Praha-východ 1799  1793 1703
Praha-západ  1711 1770 1706
Příbram  2898 2924  2891
Rakovník 964 1003 967
Středočeský kraj 27 521 27 652  27 037


Volná pracovní místa evidovaná úřady práce

Okres / Region Říjen Září Srpen
Benešov 2850 2868 3004
Beroun 4960  4912  4815
Kladno 3717  3854 3744
Kolín 4238 4293  4304
Kutná Hora  2043  2054  2047
Mělník  5964  5821  5903
Mladá Boleslav 9360 8995 9224
Nymburk  3329 3267  3198
Praha-východ 11 079 11 475  11 472
Praha-západ  5696 5822  5658
Příbram  2852  2833  2992
Rakovník 1195  1408 1369
Středočeský kraj  57 283  57 602 57 730

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR