Údaje, které v pondělí 10. října zveřejnilo ministerstvo práce a sociálních věcí, ukazují, že na počátku posledního kvartálu se středočeská nezaměstnanost meziměsíčně sice zvedla, ale jen o 0,07 procentního bodu. I tak to znamená, že přibylo 615 registrovaných uchazečů a jejich počet se v kraji vyšplhal na 27 652. Míra nezaměstnanosti se na konci září zastavila na hodnotě 3,15 procenta. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je to o 0,02 procentního bodu více.

V hlavním městě Praze dosáhla míra nezaměstnanosti na konci září hodnoty 3,06 procenta. Ve srovnání se srpnem se zvýšila o 0,04 procentního bodu. Celostátní průměr dosahuje 3,50 procenta; to je proti srpnu nárůst o 0,05 procentního bodu. Mírný nárůst v období, kdy končí některé sezonní práce spojené s letní sezonou a ještě nezačal nábor do pozic typických pro předvánoční období, je zcela běžný napříč republikou.

Praha-východ na čele republiky

Stále platí, že mezi jednotlivými středočeskými regiony existují výrazné rozdíly. Nejnižší míru nezaměstnanosti vykazuje okres Praha-východ, který figuruje na čele i v rámci celorepublikového srovnání. Aktuální míra nezaměstnanosti je zde 1,49 procenta (s nárůstem proti srpnu o 0,07 procentního bodu). Pod dvě procenta se v září ještě „vešly“ okresy Praha-západ (1,85 procenta) a Benešov (1,90). Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných vykazuje Kladensko: 4,60 procenta s nárůstem proti srpnu o 0,09 procentního bodu. Nad čtyřmi procenty se ještě ocitly okresy Mělník (4,50 procenta), Kolín (4,20) a Nymbursko na téměř shodné úrovni s Příbramskem (4,09).

V okrese Kladno je vedle nejvyššího podílu zaznamenán také nejvyšší počet nezaměstnaných: na sklonku září jich bylo 4820, když za měsíc se jejich počet zvýšil o stovku; přesně o 101. Jinde jsou počty nižší: v pomyslném srovnání následují okresy Mělník (3139) a Příbram (2924). Pod tisícovkou evidovaných, což se v některých měsících v rámci středních Čech podaří na nejméně lidnatém Rakovnicku (a platilo to ještě v srpnu), tentokrát žádný okres nezůstal. I okres Rakovník již zaznamenal 1003 lidí bez práce. Méně než dva tisíce vykázaly ještě okresy Benešov (1169), Kutná Hora (1513), Praha-západ (1770), Praha-východ (1793) a Mladá Boleslav (1990).

Na jedno místo jen 0,2 uchazeče

Pouze podle strohé řeči čísel, bez ohledu na jakékoli další souvislosti, by se ve středních Čechách práce našla pro všechny nezaměstnané – a ještě by měli na výběr. Úřady práce totiž koncem září evidovaly v kraji celkem 57 602 pozice, které jim zaměstnavatelé nahlásili s tím, že by je rádi obsadili (povinnost hlásit všechna volná místa však zaměstnavatelé nemají). Najdou se mezi nimi jak pomocné profese bez nároku na kvalifikaci, tak i posty, kde se na zaměstnance kladou velmi specifické nároky. Mezi nezaměstnanými přitom mají převahu lidé se základním vzděláním a vyučenci bez maturity.

Jednoznačně nejširší nabídka je dlouhodobě na Praze-východ, kde bylo ke sklonku září evidováno 11 475 neobsazených pracovních pozic. Větší výběr dále nabízejí okresy Mladá Boleslav (8995), Praha-západ (5822), Mělník (5821), Beroun (4912) a Kolín (4393). Praha-východ a Mladoboleslavsko vynikají i v celostátním srovnání – tím, že na jedno volné místo tam podle řeči čísel připadá pouze 0,2 uchazeče.

Podíl nezaměstnaných osob (v procentech)

Okres / Region Září Srpen Červenec
Benešov 1,9 1,8 1,7
Beroun 3,5 3,5 3,3
Kladno 4,6 4,5 4,4
Kolín 4,2 4,2 3,7
Kutná Hora 3,2 3,1 2,9
Mělník 4,5 4,4 4,2
Mladá Boleslav 2,4 2,4 2,3
Nymburk 4,1 4,0 3,6
Praha-východ 1,5 1,4 1,2
Praha-západ 1,8 1,8 1,6
Příbram 4,1 4,0 3,8
Rakovník 2,9 2,8 2,6
Středočeský kraj 3,1 3,1 2,9
Hlavní město Praha 3,1 3,0 2,7
Česká republika 3,5 3,4 3,3

Uchazeči o zaměstnání evidovaní úřady práce

Okres / Kraj Září Srpen Červenec
Benešov 1169 1094 1033
Beroun 2140 2141 2032
Kladno 4820 4719 4573
Kolín 2760 2758 2455
Kutná Hora 1513 1480 1373
Mělník 3139 3044 2900
Mladá Boleslav 1990 1952 1847
Nymburk 2631 2582 2322
Praha-východ 1793 1703 1496
Praha-západ 1770 1706 1498
Příbram 2924 2891 2731
Rakovník 1003 967 900
Středočeský kraj 27 652 27 037 25 160

Volná pracovní místa evidovaná úřady práce

Okres / Kraj Září Srpen Červenec
Benešov 2868 3004 2978
Beroun 4912 4815 4754
Kladno 3854 3744 3389
Kolín 4293 4304 4220
Kutná Hora 2054 2047 2096
Mělník 5821 5903 5921
Mladá Boleslav 8995 9224 9258
Nymburk 3267 3198 3100
Praha-východ 11 475 11 472 11 192
Praha-západ 5822 5658 5822
Příbram 2833 2992 3080
Rakovník 1408 1369 1288
Středočeský kraj 57 602 57 730 57 098

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR