„Za výsledek jsme pochopitelně rádi. Umožnil nám omezení restrikčních nákladových opatření, která jsme přijali v roce 2013, a mohli jsme meziročně navýšit mzdové prostředky o čtyři a půl milionu korun. Těší nás, že jsme mohli formou mimořádných odměn ocenit práci našich zaměstnanců a vynahradit jim komplikované podmínky pro práci, které mají kvůli přemístění interního oddělení do náhradních prostor," sdělil Miroslav Hladílek, ředitel nemocnice.

Kladné výsledky, kterých nemocnice stabilně dosahuje od roku 2012, jsou však také odrazem dlouhodobých úsporných opatření, což se negativně projevilo výrazným opotřebením zdravotnických přístrojů. Nemocnice však hodlá tuto situaci letos řešit.

„Musíme proto v letošním roce zpracovat plán jejich obnovy, včetně způsobu financování, a začneme s jejich obnovou a modernizací," dodala Alena Havelková, jednatelka nemocnice.

Rekonstrukce pavilonů

A jaký je aktuální stav rekonstrukce pavilonů B, C a D?  Podle vyjádření starosty Nymburka Tomáše Macha je aktuálně připravena projektová dokumentace pro pokračování v rekonstrukci pavilonů B, C, D. Dále je vyhlášeno předběžné oznámení dle zákona o veřejných zakázkách, které je vyvěšeno na internetovém věstníku veřejných zakázek. 

Odhad je takový, že do konce srpna by měl být známý zhotovitel stavby a od září by měla odstartovat fyzická realizace. Do té doby nemohou 
v dotčených pavilonech probíhat žádné stavební práce.