Chybou podle Kupky bylo, že v minulosti nikdo důsledně nesledoval výkony jednotlivých oddělení. S platebními problémy se potýkala také nemocnice v Mladé Boleslavi, již kraj podpořil 40 miliony. Do budoucna by významnou roli měla sehrát nově ustavená Asociace středočeských nemocnic, jejímž posláním je koordinovat činnost krajských nemocnic. Organizování společných soutěží na dodavatele léků, zdravotnického materiálu a dalších komodit (tak, aby se dařilo nakupovat ve velkém a co nejlevněji) je jen jedním z úkolů.