Přednost podle slov ředitele nemocnice Romana Mrvy dostávají takové zákroky, u nichž je předpoklad, že pacient následně krátce poleží na běžném oddělení a nebude potřebovat péči na intenzivních lůžkách.

Jednotky intenzivní péče je žádoucí udržovat co nejprázdnější pro případ, že vzroste počet pacientů bojujících s koronavirem. Současně je třeba ponechávat rezervy pro akutní případy: třeba pro pomoc zraněným z dopravních nehod. „Akutní a onkologické operace jsou a budou neomezené,“ zdůraznil však ředitel Mrva. Středočeský radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS) informoval, že nejvíce bylo zatím třeba omezit neakutní péči v příbramské nemocnici, a to asi na polovinu.

Na JIP mají převahu neočkovaní

„Ve všech středočeských nemocnicích dohromady bylo v pátek hospitalizováno 447 covid-pozitivních pacientů,“ uvedl dále Pavlík. Připomněl nicméně, že nejde jen o ty, kteří přímo bojují s koronavirem; započteni jsou i lidé s prokázanou pozitivitou pobývající třeba v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy nebo v Rehabilitačním ústavu Kladruby. Na intenzivních lůžkách jich bylo 47 (přičemž ještě ve čtvrtek přes 50). Z nich 34 pacientů potřebovalo vysokoprůtokový kyslík a 19 umělou plicní ventilaci. Pokud došlo z kapacitních důvodů na převozy pacientů mezi nemocnicemi, podle Pavlíkových slov se jednalo pouze o přesuny v rámci kraje.

Online reportáž

Poměr neočkovaných a očkovaných pacientů v nemocnicích v současnosti dosahuje v kraji 224:206. Z oněch 206 očkovaných však podle Pavlíkových slov jen málokterý leží na JIP. Tam prý mají převahu, vyjádřenou 85–90 procenty, ti neočkovaní. Radní také tlumočil postřeh primáře oddělení ARO Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi Jana Žižky: mezi očkovanými a neočkovanými pacienty, kteří potřebují intenzivní péči, je velký věkový rozdíl – ti bez vakcíny jsou v průměru o 19 let mladší.

Nemocnice potřebují pomoc ambulancí

Zvládat situaci pomáhá středočeským nemocnicím zapojení 26 vojáků (plus dva další se podílejí na zajišťování chodu mobilního testovacího centra u kladenské nemocnice), připomněla hejtmanka Petra Pecková (STAN). Společně s Pavlíkem se obrací s prosbou o spolupráci na zdravotníky, doktory i sestry, z ambulancí specialistů i ordinací praktických lékařů. Žádají, zda by vedle své práce byli ochotni ještě v noci či volných dnech pomáhat v nemocnicích a při zajišťování provozu očkovacích center. Vítané by byly přísliby pomoci také pro období Vánoc. Obdobnou výzvu k pomoci přetíženým nemocnicím zveřejnil v pátek také pražský magistrát.

Covid-19 ve středních Čechách:
- O 858 nově prokázaných případů koronaviru méně než před týdnem zaznamenalo ke čtvrtku pro Středočeský kraj ministerstvo zdravotnictví. Statistika se pro 2. 12. zastavila na čísle 2153, zatímco pro 25. 11. uváděla 3011 nově odhalených pozitivit.- Ohnisek (tedy výskyt více než tří případů) je ve Středočeském kraji nyní evidováno 77; z toho 63 ve školských zařízeních. Mezi 14 ostatními převažují zdravotnická zařízení (7) a zařízení sociálních služeb (5).- Počet potvrzených případů za posledních sedm dní v přepočtu na sto tisíc obyvatel dosahuje podle pátečních údajů 1019; ve čtvrtek tato hodnota činila 1080.
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR, hejtmanka Petra Pecková