Jednalo se o část finančního výtěžku, který přinesl letošní Den otevřených dveří zmiňované vojenské základny.

Na přibližně půlhodinovém setkání, jehož účastníkem se stal také místostarosta města, Daniel Mikš, poděkovali zástupci nemocnice za podporu nemocnice a ocenění práce zdejších lékařů, sester i všeho dalšího personálu. Ředitel uvedeného zdravotnického zařízení dále zdůraznil, že každý podobný finanční dar je vždy beze zbytku využit na obnovu a modernizaci zařízení nemocnice.

Stejně tomu bude i v tomto případě, kdy - jak naznačil primář dětského oddělení, kterému je tento příspěvek určen - darované prostředky umožní modernizovat vybavení oddělení pro malé pacienty a obohatit jej například o nový dětský nábytek.

Výtěžek Dne otevřených dveří se organizátoři akce rozhodli věnovat částečně Vojenskému fondu solidarity. Částku 130 tisíc korun předali při příležitosti oslav Dne ozbrojených sil na pražském Vítkově. Další prostředky pak věnovali organizacím v regionu.

Zdeňka Nezbedová