Uvedla, že její resort bude v přípravě na vyhlášení národního parku (což se děje přijetím zákona) pokračovat – což někteří zastupitelé kvitovali s povděkem. Záměr poskytnout cennému území nejvyšší možnou míru ochrany má totiž mezi nimi většinovou podporu; v minulosti krajské zastupitelstvo přijalo i usnesení, které těmto krokům vyjadřuje podporu.

Národní park, který by měl být vyhlášen na 115 kilometrech čtverečních, přičemž 98 procent území se nachází ve vlastnictví státu, podle slov ministryně přinese efektivní ochranu území i péči o ně. Oblast je sice dlouhodobě hospodářsky využívaná (a také poškozovaná přemnoženou zvěří spárkatou, ale i černou), nicméně zůstávají tam cenné lesní ekosystémy, které si zachovaly přírodě blízký charakter. Hospodaření v rámci národního parku podle Hubáčkové umožní přirozenou obnovu lesní krajiny a rozvoj ekologických funkcí.

„Nyní jsou finalizovány podklady, následně bude záměr zveřejněn. Pak začne běžet 90denní lhůta na podání námitek,“ uvedla ministryně bez toho, že by zmínila konkrétní datum; z minulosti je však známý 9. červen. Poté začne příprava konkrétního návrhu, který ministerstvo předloží vládě a Poslanecké sněmovně – přičemž rychlost ovlivní závažnost připomínek a vývoj následných jednání.

Fotogalerie: Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková navštívila jednání středočeských zastupitelů

V souvislosti s informováním obyvatel regionu a tamních samospráv se Hubáčková pochválila, že již uspořádala dvě setkání se starosty: 24. února a znovu v uplynulém týdnu. Samosprávy podle ní nemají pravdu, když považují nynější stupeň ochrany za dostačující. Národní park umožní změnit hospodaření z pohledu lesnického (ponechat přírodě „volnou ruku“) i mysliveckého (napravit stav způsobený zásahy člověka). Ministryně pochválila i kroky krajské radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jany Skopalíkové (Piráti) směrem k informování obyvatel regionu. Jakkoli starostové namítají, že jim především chybí informace.

Nová omezení se nechystají

Hubáčková ujišťuje, že není v plánu cokoli oplotit nebo vyhlašovat nové zákazy vstupu. Alespoň z podnětu ministerstva se nic takového nechystá. Už v rámci národní přírodní rezervace platí klidové zóny, kam není možné vstoupit – a rozšiřovat jejich rozsah není v plánu. Ano, takové rozhodnutí by mohlo později být přijato v rámci rady národního parku; v té nicméně budou mít obce zastoupení.

Pro obce by se nemělo změnit prakticky nic – což se vztahuje i na Karlovu Ves, jež jako jediná leží uvnitř zamýšleného národního parku. „Nechceme se jí dotknout,“ slíbila ministryně.

Za hlavní předmět nesouladu odpůrců národního parku s jeho zastánci považuje myslivost. Byť to nezaznívá tak úplně nahlas. „Zvěř je přemnožená, ožírá to tam – a je to třeba řešit,“ uvedla ministryně, podle níž se s národním parkem změní způsob mysliveckého hospodaření. Ani to by se však běžných společenstev nemělo výrazněji dotknout: odlov ve prospěch biodiverzity je naplánován zejména v honitbě Lesů ČR. Rybářského revíru se národní pak nemá dotknout už vůbec. Úsek Berounky, který má být součástí národního parku, je tak krátký, že cokoli měnit by ani nepřinášelo smysl. Samotné lesní hospodaření – v naprosté většině na pozemcích ve vlastnictví státu – přinese změnu péče danou tím, že oblast přejde z působnosti ministerstva zemědělství pod ministerstvo životního prostředí.

Přibude turistů? To se uvidí

Obava obcí z nárůstu turismu se podle slov Hubáčkové naplnit může i nemusí. Přičemž ministryně míní, že samotná existence národního parku na to nemusí mít tak zásadní vliv, jak si myslí místní samosprávy: předpokládají, že se na hodnotné území pojedou podívat i lidé, kteří by tam jinak nezavítali. Také například Dan Jiránek (ODS) z Kladna upozornil, že národní nemusí mít zásadní vliv: když přišla doba omezení kvůli šíření koronaviru a lidé prakticky nemohli vyrazit jinam než do přírody, přijelo podstatně víc návštěvníků i bez něj. Výrazný nárůst zájmu o zdejší přírodu v posledních dvou covidových letech potvrzuje i Hubáčková. Rovněž v této souvislosti ministryně připomíná, že obce budou mít zastoupení v radě parku a možnost prosazovat tam svůj vliv. A pokud by se objevily problémy, je prý ministerstvo připraveno pomoci s jejich řešením.

Upozorňuje dále, že národní park přinese obcím přímou možnost získat peníze na realizaci svých záměrů. Vedle toho navíc také jejich zvýhodnění v rámci dalších programů v gesci ministerstva.

„Vše, aby to dobře dopadlo“

Záměr má v krajském zastupitelstvu velkou podporu. „Lokalita si národní park zaslouží, zdůraznil třeba Jan Jakob (Spojenci/TOP 09). Nynější stav věcí vítá: „Jsem rád, že se podařilo projekt rozhýbat; konečně spějeme k cíli, kterého chceme dosáhnout.“ Přikyvuje i Jarmila Smotlachová (ODS) za výbor krajského zastupitelstva pro životní prostředí a zemědělství. „Uděláme vše pro to, aby to dobře dopadlo,“ konstatovala v pondělí. A radní Skopalíková uvedla: „Vítám, že je ministerstvo otevřené diskusi se samosprávami a občany.“