S rekonstrukcí muzea přijde stavba depozitáře, vše se plánuje přibližně na roky 2019 až 2023. Cenu určí výběrové řízení, předběžný rozpočet počítá se 700 miliony korun. „Plánujeme moderní etnologické muzeum s novými expozicemi mimoevropských kultur včetně vysokého návštěvnického komfortu s moderními technologiemi, veřejným prostorem na nádvoří a s expozicí, která přiblíží založení muzea a příběh Vojty Náprstka, jeho zakladatele," řekl Lukeš.

Z pivovaru centrum české inteligence

Staropražský dům U Halánků s pivovarem a vinopalnou koupili v roce 1826 manželé Fingerhutovi, jejichž mladší syn se za několik let proslavil jako cestovatel, mecenáš a vlastenec. Původní německé jméno Adalbert Fingerhut si změnil na Vojtěch Náprstek. Po svém pobytu v USA pivovar na dnešním Betlémském náměstí proměnil na centrum české inteligence.

Šířil osvětu, propagoval emancipaci žen a rozšiřoval za pomoci přátel a cestovatelů z celého světa své etnografické sbírky. K budově pivovaru dal přistavit ještě jednu. Po jeho smrti se muzeum stalo národopisným a po roce 1946 se jeho zaměření orientovalo výhradně na neevropské kultury.

Náprstkovo muzeum prochází rekonstrukcí už od roku 2012

O rekonstrukci Náprstkova muzea rozhodlo vedení NM v roce 2012. Od té doby se opravily elektrorozvody ve dvou patrech, v roce 2014 střecha, krovy a nádvoří. „Máme hotové digitální zaměření budov, stavebně historický průzkum a studii proveditelnosti. Letos bychom měli zahájit přípravné projektové práce," uvedl Lukeš.

Poté, co se postaví depozitář v areálu NM v Horních Počernicích, přestěhují se do něj sbírky Náprstkova muzea a začne rekonstrukce na Betlémském náměstí. „Během této doby budou sbírky procházet restaurováním, kurátoři budou pracovat na přípravě nových stálých expozic. Již nyní máme představu o obsahu nových expozic," uvedl Lukeš.

Plocha expozic se zvětší celkem na 6 600 metrů

V depozitáři budou soustředěny všechny sbírky včetně odborných pracovišť. Plocha expozic v budovách na Betlémském náměstí se zvětší zhruba o třetinu, budou zabírat asi 2000 metrů čtverečních. Plocha nových depozitářů v Horních Počernicích je plánována na 4600 metrů čtverečních. V Náprstkově muzeu je dnes vystaven zlomek jeho sbírek, pouze předměty z Austrálie a Oceánie. Ostatní se zatím zrušily, byly starší přes 30 let, neodpovídaly bezpečnému vystavení a ochraně předmětů.