Důvodem je fakt, že kromě postu místostarostky Kutné Hory vykonává i druhý plnohodnotný post náměstkyně hejtmana Středočeského kraje.

Kritika se začala přiostřovat již na květnovém zasedání zastupitelstva, kdy zastupitel Karel Koubský mladší vyčetl místostarostce, že kvůli svým povinnostem na kraji zanedbává závazky v Kutné Hoře a nepřímo ji vyzval, aby se jednoho postu vzdala. Tehdy byl ale jeho návrh smeten. Diskuze však tento týden pokračovala a tentokrát se přistoupilo k hlasování.

Návrh, skrze který by se post místostarostky změnil z uvolněného na neuvolněný, čímž by Zuzana Moravčíková pobírala pouze odměnu pro neuvolěného místostarostu a nikoli plný plat, předložil právě opoziční zastupitel Koubský. Podle něj není etické vykonávat dvě plnohodnotné veřejné funkce za dva platy a zároveň opět vyjádřil názor, že Zuzana Moravčíková se dostatečně nevěnuje místostarostovské pozici.

„V Kutné Hoře nejsem v pondělí. Zbylé dny jsou proměnlivé. Avšak, kdo se se mnou i s panem starostou nebo druhým místostarostou chce sejít, musí si nejdříve přes asistentku domluvit schůzku," bránila se Zuzana Moravčíková tím, že pro ni není problém se s každým zájemcem setkat na úřadě osobně.

Objevily se však i argumenty, které se zaměřily na větší detaily. Opozice zmínila třeba otázku dovolené. „Jako místostarostka má paní Moravčíková nárok na dvacet pět dní dovolené, jako náměstkyně na další dny," připomněl Koubský. Místostarostka však odpověděla, že když má dovolenou na kutnohorské radnici, automaticky ji vybírá i na krajském úřadě.

Tajná volba neprošla

Předkladatel zároveň požadoval, aby bylo o jeho návrhu hlasováno v tajné volbě, neboť se podle jeho názoru jednalo o personální záležitost radnice. To však razantně odmítl tajemník Tomáš Hobl. „Jde čistě o organizační věc. Může se hlasovat veřejně," oponoval.

Následné hlasování se ale neobešlo bez komplikací. Po první volbě byl výsledek nejasný. Stav 12:11:1 znamenal pat a ve chvíli, kdy se nečekaně těsný výsledek objevil na tabuli, zavládlo v Rytířském sále Vlašského dvora ticho. Po několika vteřinách se však mezi zastupiteli ozval šum.

Někteří podotkli, že hlasování špatně pochopili a sama místostarostka s vysvětlením, že v případě kladného výsledku by se stala místostarostkou neuvoleněnou, navrhla hlasování zopakovat. Druhý výsledek byl odlišný. Čtrnáct zastupitelů hlasovalo proti návrhu. Osm zastupitelů hlasovalo pro. Zastupitel Procházka nehlasoval a Lenka Frankovicová se znovu zdržela.

Zuzana Moravčíková tak další nátlak opozice ustála. Dále zůstává uvolněnou zastupitelkou a místostarostkou a její finanční příjem se nijak nemění.