Počet lidí bydlících
na úřadě

Kladno - 4500
Příbram - 1 859
Mladá Boleslav - 1 381
Kolín - 1 266
Kutná Hora - 947
Beroun - 900
Mělník - 862
Nymburk - 715
Rakovník - 600
Benešov - 480

V Příbrami evidují aktuálně dva tisíce lidí, kteří mají nahlášený trvalý pobyt na radnici. Asi tři tisíce lidí, kteří měli, nebo mají pobyt na radnici, dluží městu více než pět milionů korun. „Jde o neuhrazené poplatky za umístění na záchytné stanici, poplatky za komunální odpad a poplatky ze psů. Dále jsou v tom pokuty ochrany a obrany, městské policie, dopravního úřadu, odboru organizačního a vnitřních věcí, odboru životního prostředí a živnostenského úřadu," sdělil mluvčí Příbrami Ondřej Šlechtický.

Každý rok přibude stovka nových lidí

Od roku 2000 město Příbram řeší ročně v průměru asi sto padesát nových obyvatel ohlašovny, správně se tomu říká správní řízení na zrušení pobytu. Největší nárůst byl v letech 2008 a 2012, kdy to bylo kolem dvě stě šedesáti lidí.

V Berouně „bydlí" na radnici kolem devíti set osob. „Největší komplikace je asi v tom, že si naprostá většina těchto lidí nevyzvedává poštu, tedy upomínky a pokuty a zároveň nehradí místní poplatky," řekla mluvčí berounské radnice Pavla Švédová. Počet takových lidí se za posledních pět let zdvojnásobil. Před pěti lety jich bylo necelých pět set.

Na ohlašovně v Rakovníku evidují přibližně šest set osob. Město má problém s komunikací s těmito lidmi. „Valná většina z nich si nevyzvedává poštu a nejsou tak dosažitelní nejen námi, ale ani dalšími subjekty. Dále samozřejmě většina z nich nehradí poplatek za svoz komunálního odpadu a v případě, že si navíc nevyzvedávají ani poštu, je nemůžeme na vzniklý dluh nijak upozornit," uvedla mluvčí radnice v Rakovníku Alida Štulajterová.

Poplatky za komunální odpad od lidí, kteří mají trvalý pobyt na ohlašovně, v Mladé Boleslavi nevyžadují. „Sice neplatí poplatek za komunální odpad, ale za psa například platí. Problémem je, že někteří nenahlásí doručovací adresu, a v tomto případě jim nemůžeme poslat například složenku za psa," podotkla mluvčí boleslavského magistrátu Hana Koišová.

V polovině července bylo na boleslavské radnici zapsáno čtrnáct set lidí. Jde především o lidi, kterým byl zrušený trvalý pobyt, ale také o ty, kteří získali české občanství, ale ještě nemají nahlášený svůj pobyt.

Mají platit za 
odvoz odpadu?

V Kolíně má trvalý pobyt na Karlově náměstí, tedy v sídle městského úřadu, třináct set osob. Velké problémy s těmito lidmi ale prý nemají. „Písemnosti si přebírají buď na původní, nebo korespondenční adrese nebo tam, kde se zdržují. Případně s nimi komunikujeme telefonicky. V několika málo případech zřizujeme opatrovníka, a to pokud jsou osobami neznámého pobytu," uvedla mluvčí Městského úřadu v Kolíně Jiřina Holubová. Příslušný odbor v Kolíně si sice nevede přesnou statistiku, jak stoupá počet lidí na ohlašovně, nicméně jejich počet stoupá.

Každá radnice si vymezí sídlo ohlašovny, které si mohou lidé zapsat jako své trvalé bydliště. Fakticky tam ale nikdo nebydlí. Jsou tam evidováni například lidé, kterým je na základě návrhu oprávněné osoby zrušen údaj o místu trvalého pobytu na adrese ve městě. Dále jsou zde evidovány osoby po ukončení pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství.

„Zrušení údaje o místu trvalého pobytu se děje především kvůli tomu, že rodiče ruší trvalé bydliště svému už dospělému dítěti, vůči kterému nemají vyživovací povinnosti. Je schopno se živit samo a nemá k objektu užívací právo," vysvětlila mluvčí kolínské radnice Jiřina Holubová.

Dále žádají o zrušení trvalého pobytu noví nájemci nebo vlastníci objektů, ti ruší nájemcům nebo vlastníkům předchozím, kteří z nějakého důvodu o vlastnictví nebo o nájem přišli, bydlí jinde a v novém bydlišti se nemohou nebo se nechtějí přihlásit. Může se tak stát i v případě, kdy mají lidé uzavřenou klasickou nájemní smlouvu, nebo si staví vlastní dům, ale ještě si tam nemohou trvalé bydliště nahlásit.

Města nebo obce často využívají nahlášení obyvatel na radnici na přelomu roku. Podle počtu obyvatel se totiž rozhoduje, kolik dostanou do městské kasy. Často se tak stává, že budoucí občané, nebo ti, co stavějí dům, už přehlásí svůj pobyt, aby město na ně dostalo peníze. Největší akci v tomto duchu provedla Jihlava před deseti lety, která zaplatila symbolickou částku lidem, aby se přihlásili do Jihlavy. Díky nim překročili hranici padesáti tisíc obyvatel a získali tak 26 milionů korun v následujícím roce.