Jako investorovi a provozovateli veřejných přístavišť a vývazišť se ŘVC letos podařilo zahájit práce v Mělníce, kde má vzniknout první veřejné vývaziště pro malá plavidla ve středních Čechách z těch, která se připravují podle novodobých plánů. Nemá ale zůstat osamocené.

Zlepšení od příštího roku

ŘVC počítá s tím, že ještě letos by ve středních Čechách mohly být práce na potřebných úpravách zahájeny i na několika dalších místech. Pro letošní plavební sezonu to ještě mnoho neznamená, avšak od příštího roku už by první dokončená díla měla sloužit veřejnosti. Na základě informací od ŘVC to připomněl středočeský radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda (Spojenci/TOP 09). „Konkrétně by se pro malá plavidla mělo jednat o přístaviště Brandýs nad Labem, Čelákovice, Nymburk, Poděbrady či například Kolín,“ upřesnil. S dodatkem, že do roku 2025 jsou předběžně v plánu také Neratovice.

Rozšíření služeb poskytovaných uživatelům malých rekreačních plavidel má nabídnout také vybudování servisních center. Na řece jsou dále plánovány servisní lodě, které posádkám zajistí potřebné služby: načerpání pohonných hmot, dodávky vody i odsátí odpadních vod. Doplnění této nabídky se jeví jako potřebné – a mělo by se stát výraznou podporou pro rekreační využití větších vodních toků. Dosud se o nich často hovořilo jako o potenciálu ležícím ladem.

Pro období mezi roky 2023 a 2026 se ŘVC hlásí k plánům na intenzivní budování zázemí, které napomůže oživení provozu na Labsko-vltavské vodní cestě. Přibývat mají jak možnosti pro stání malých lodí s možností připojit se k elektřině a vylít fekální vody z přenosných toalet i získat další služby, tak i přístaviště pro velká osobní plavidla. Takové záměry středočeští radní jednoznačně přivítali s tím, že prospějí turistickému ruchu nejenom přímo na řece, ale i v okolí vody.

Veřejné zázemí nyní chybí

Labsko-vltavská vodní cesta s řadou atraktivit, památek i dalšího vyžití v okolí nabízí nejen ve středních Čechách, ale i v dalších regionech široké možnosti pro rozvoj rekreační plavby jak v případě malých plavidel, tak i velkých osobních lodí. „Vodní turistika a rekreační plavby obecně patří mezi velmi atraktivní oblasti. Ve Středočeském kraji však v současné době chybí velká síť patřičné veřejné infrastruktury, kde by lidé mohli lodě bezpečně a legálně uvázat – a získat tím spojení s infrastrukturou na břehové části,“ popsal Švenda současný stav. Oceňuje proto, že ŘVC chystá změny v podobě nabídky veřejných přístavišť i doplňujících služeb.

Už v minulosti představitelé hejtmanství, očekávající i zapojení podnikatelů, upozornili, že inspirací po střední Čechy by se v souvislosti s děním kolem vody mohly stát zkušenosti z partnerského regionu v Německu. Konkrétně z tamější spolkové země Porýní-Falc.