„Ty však byly zpřeházené, zasypané prachem, pavučinami a omítkou," informoval kurátor sbírek Podbrdského muzea v Rožmitále Rudolf Šimek. „Všechny mají formát 16 krát 12 centimetrů a do Podbrdského muzea se dostaly v polovině ledna letošního roku," upřesnil Rudolf Šimek s tím, že na první pohled se zdálo, že se mnoho negativů nepodaří zachránit.

Vzácný nález podle Šimka vyvolal mnoho otázek. Odkud se sem negativy dostaly? Kdo jsou vyfotografované osoby? Pocházejí z Rožmitálu? „Fakt, že se negativy našly na půdě hospodářského stavení u Foltovny, nám při pátrání moc nepomohl, neboť se zde vždy provozovala strojírenská výroba a dříve z majitelů nikdy nefotografoval," dodal Rudolf Šimek.

Detektivní práce kurátora

Podle něj naštěstí téměř každý negativ má světlocitlivou vrstvu překrytou papírem s číslem negativu, příjmením zákazníka a poznámkou o počtu fotografií k vyvolání. „Naším prvním úkolem bylo tedy všechny negativy nahrubo očistit, citlivě uložit, vytvořit seznam zákazníků a podle jmen se pokusit zjistit, ve kterém městě ateliérové fotografie vznikly," popsal přímo detektivní práci kurátor. Lokalizovat a datovat soubor nakonec prý pomohly tři negativy.

Na prvním je vyfotografována skupina žen a dva muži s cedulí „Naukobeh slovenčiny v Příbrami 1919". Na dalším pak skupinka mužů a cedule „Cvičitelský sbor 25. II. 1919 DTJ St. Podlesí" a konečně na třetím negativu se dochovalo označení ateliéru „J. MOS v Příbrami".

A nyní trochu statistiky: 38 negativů se nepodařilo zachránit, želatinová vrstva se kompletně odlepila a zbylo pouze čisté sklo, 804 destičky mají dochovaný přiložený papír s číslem negativu a jménem zákazníka. 

„Devadesát jich ale zůstane anonymních, neboť se přiložený papír nezachoval, 56 kusů se časem vzájemně slepilo a pro jejich záchranu bude potřeba odborný restaurátorský zásah, 37 negativů je víceméně rozlámáno a také se bez zásahu odborníka neobejdou. Celkem se v dřevěných bednách nacházelo přes tisíc skleněných destiček," poznamenal Rudolf Šimek.

Jak to bude se vzácnými negativy dál?

Protože negativy byly vytvořeny v příbramském atelieru, předá už ve středu Podbrdské muzeum nález do Státního okresního archivu v Příbrami.

„Odtamtud vzácné negativy pravděpodobně poputují do Prahy na specializované pracoviště, kde budou zbaveny přiložených papírů, odborně vyčištěny, uloženy do speciálních obálek z nekyselého papíru a následně do archivních krabic. Byli bychom rádi, kdyby negativy byly postupně naskenovány a zpřístupněny veřejnosti a doufáme, že se příbramským občanům podaří mezi více než tisícem fotografií najít portréty právě svých předků," popsal na závěr Rudolf Šimek další osud vzácných negativů.