Přírodní památka se nachází v katastrálních územích Leletice a Vacíkov a její rozloha je 12,03 hektaru. Pro zabezpečení před rušivými vlivy z okolí bude zřízeno ochranné pásmo o výměře 25,11 hektaru. Předmětem ochrany jsou populace čolka velkého, kuňky obecné a ohnivé a dalších obojživelníků a stanoviště přirozených vodních nádrží, luk a rašelinišť a třasovišť. Na vyhlášení památky použil krajský úřad peníze z Operačního programu Životní prostředí.

„V těchto lokalitách jsou zakázány společenské a sportovní akce, platí zákaz pro motorová vozidla, nesmí se používat hnojiva s výjimkou zásahů prováděných v souladu s plánem péče. Vlastnímu vyhlášení přírodní památky předchází jednání s vlastníky pozemků a obcemi, na jejichž katastrech nová chráněná území leží," uvedl Marek Semerád, náměstek středočeského hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství.