S nápadem zasadit jako poctu Karlu IV. vzpomínkovou růži na Křivoklátě přišel Karel Huněk, zakladatel Řádu duševních rytířů modré růže. Dal tím podnět ke vzniku zahrádky vzpomínkových růží u vchodu do hradu. Růže Karla IV. dostala místo uprostřed záhonu. Další vzpomínkové růže budou vysazovány kolem ní.

Růže Nette Ingeborg má vlastně s Karlem IV. souvislost. Karel LV. byl v Římě korunován císařem. Růže Josefa Havla byla rovněž korunována v Římě v roce 1995 za císařovnu růží. Byla tedy nejkrásnější růží na světě. Stejná byla vysázena například na Vyšehradě.

Slavnost zahájil kastelán Křivoklátu Petr Slabý: „Karel VI. se pravděpodobně narodil v Praze, ale na Křivoklát byl převezen ještě v kojeneckém věku. Odtud byl odvezen v roce 1323 na vychování do Francie. Na Křivoklát se opakovaně vracel i v dospělosti. Proto je na místě, abychom mu vzdali hold zasazením vzpomínkové růže."

Smuteční řeč nad rakví

Osobnost Karla VI. připomněl také Václav Liška, předseda Svatoboru. Přednesl o něm několik citátů z pera jeho současníků, například biskupa Vojtěcha Raňkůva z Ježova, který pronesl druhou smuteční řeč nad rakví Karla IV: „Mezi rozkošemi tohoto světa nebyl zpustlý, ani mezi rozmanitými bohatstvími nebyl marnotratný, v hojnosti a nadbytku skromný, v manželství zdrženlivý a čistý…"

Ze vzpomínkové zahrádky se všichni přesunuli do prostor bývalé konírny či ledovny zdejšího pivovaru, které jsou v současnosti využívány jako lapidárium. tam byla zahájena výstava kovových plastik Karla Huňka. Jimi autor připomíná osobitým způsobem významné osobnosti dějin. Své místo tam má také Karel IV. Jeho jméno je napsáno na sloupu. Autor chtěl, aby na sloupech byla jména chytrých. Rytířství Karlovo vyjadřuje rytířské jablko, které obepíná ruka času.

Hrou na kytaru vernisáž doprovodila Klárka Čermáková. Poslední částí slavnosti k poctě Karlu IV. byl koncert v obřadní síni hradu. Nejprve Václav Fikrle zarecitoval známou Nerudovu Baladu o Karlu IV. O kytarový doprovod se postaral Jan Pavlík. Dále vystoupila emeritní sólistka, první dáma sopránového oboru Národního divadla v Praze Zora Jehličková s cyklem vlasteneckých písní a bývalý člen České filharmonie, violoncellista Jiří Sládeček.

Řád duševních rytířů modré růže- založila ho Společnost za pozitivní přístup k životu a aktivní odpor proti blbosti v roce 1997 na Vlčickém dvorci v nádherném koutu České Kanady

- čerpá z odkazu T. G. Masaryka, Karla Čapka a Emy Destinnové a dalších osobností

- členy jsou například cestovatel Miroslav Zikmund, kardiolog Jan Pirk, publicista Jan Petránek

- členové řádu vysazují také lípy

- růže vysazují, kde se dá proti blbosti, aby místo ní 
v naší zemi kvetly růže

Čtěte také: Věž hradu Křivoklát ukrývala dvě schránky staré sto třicet let