Tyto peníze mohou posloužit rozmanitým účelům: na podporu významných kulturních, společenských i sportovní akcí, které přilákáním návštěvníků přispějí k rozvoji cestovního ruchu. Lze ale podpořit i další akce, vydávání publikací, vybavení knihoven či obnovu památek.

„Obce, knihovny, fyzické či právnické osoby, organizátoři kulturních akcí, ti všichni mohou žádat z celkem osmi programů, které kraj připravil na podporu kultury či cestovního ruchu,“ připomněl krajský radní Václav Švenda (Spojenci/TOP 09), který má tuto oblast na starosti. Zdůraznil, že včasná nabídka peněz může organizátorům kulturních akcí přinést jistotu. „Bude to vítaná pomoc, která pomůže rozšířit nabídku kulturních akcí, očekává Švenda.

Nejvyšší částka, a to 53 milionů korun, je připravena ve Středočeském Fondu kultury a obnovy památek. Středočeský Fond cestovního ruchu disponuje má připraveno k rozdělení 11,5 milionu korun. Peníze by měly posloužit zejména k podpoře větších akcí s nadregionálním významem, lákajících návštěvníky, kteří se ubytují na více dní. Zástupci kraje v té souvislosti hovoří například o festivalech, slavnostech různého druhu rekonstrukcích historických událostí, ale třeba i o propagaci tradiční lidové kultury nebo soutěžích.

Nač mohou žadatelé získat krajské dotace
- Program na podporu knihoven: je určen na vybavení knihoven pro práci s veřejností, databázové systémy, výpočetní či audiovizuální techniku nebo na pořízení sady S knížkou do života a služby externích odborníků pro vzdělávání rodičů. Maximální možná výše dotace: u vybavenosti knihoven 70 000 Kč, u podpory S knížkou do života 15 000 Kč.
- Program na podporu kultury: na jedinečné, tradiční a nadlokální kulturní akce v oblasti živé kultury, výstav, tradiční lidové kultury, letních kin, výtvarného umění; není určen pro akce komerčního charakteru. Maximálně mohou zájemci obdržet dotaci ve výši 100 tisíc korun.
- Program na podporu kulturních a společenských akcí přispívajících k rozvoji cestovního ruchu: je určený na akce neinvestičního charakteru, které splňují některé z následujících kritérií: jedinečnost akce, prokazatelný dopad na cestovní ruch, akce s návštěvností minimálně 1000 osob, nadregionální význam akce. Jedná se zejména o festivaly, slavnosti, rekonstrukce historických událostí, oslavy, významné mezinárodní akce, soutěže, tradiční akce, akce propagující tradiční lidovou kulturu. Žádat mohou organizátoři těch akcí, které prokazatelně generují cestovní ruch. Maximální možná výše dotace je 500 tisíc korun.
- Program na podporu významných výročí: je určený na jedinečné, tradiční a nadlokální akce nekomerčního charakteru. Zejména se jedná o historické slavnosti, připomenutí významných výročí a bitev majících oporu v historických pramenech. Maximální možná výše dotace v rámci tohoto programu je 100 tisíc korun.
- Program na podporu činnosti: mohou využít výhradně právnické osoby se sídlem na území Středočeského kraje s právní formou: zapsaný spolek, zapsaný ústav, nadace, nadační fond a obecně prospěšná společnost zapsaná ve veřejném rejstříku, které k datu podání žádosti o dotaci existuje nejméně jeden rok, jejíž převážná činnost je v oblasti kultury a objekt, se kterým je spojena její pravidelná celoroční činnost, se nachází na území Středočeského kraje Žádosti se mohou podávat na úhradu nákladů neinvestičního charakteru spojených s celoročními aktivitami organizace v oblasti kultury, jako je například propagace organizace (vydávání tiskovin, správa nebo tvorba webových stránek), nájem prostor k pravidelné celoroční činnosti, náklady na energie spojené s nájmem nebo výpůjčkou prostor pro pravidelnou celoroční činnost v objektu na území Středočeského kraje, odbornou a metodickou pomoc. Maximální možná výše dotace je v tomto případě 100 tisíc korun.
- Program na podporu publikační činnosti, audiovizuálních projektů a nových médií: na jedinečné a nekomerční projekty s přímou vazbou ke Středočeskému kraji. Zájemci mohou žádat maximálně o dotaci ve výši 100 tisíc korun.
- Program na podporu obnovy památek: včetně zpracování stavebně historického průzkumu, dendrochronologického průzkumu, stratigrafie, digitálního zaměření kulturních památek a také například na restaurování či průzkum biotického napadení včetně restaurátorského průzkumu. Maximální možná výše dotace je v rámci tohoto programu 300 tisíc korun.
- Program na podporu obnovy památek určených ke společenskému využití: z tohoto programu je možné čerpat finanční prostředky například na obnovu nemovitých kulturních památek, s výjimkou drobných objektů v krajině jako jsou sochy, smírčí kříže, boží muka atp. Projekty musí nabízet využití objektu pro spolkový a společenský život regionu a dostupnost objektu pro nejširší veřejnost.  Maximální možná výše dotace je pro tento program 4 miliony korun.

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje