Starosta města Petr Hampl má vizi, jak situaci vyřešit. „Chtěl bych hasičárnu přemístit na vhodnější místo. Na jejím současném pozemku by šlo v budoucnu vybudovat radnici a víceúčelový sál. Ten by sloužil pro zasedání zastupitelstva, dále jako divadelní sál pro různé kulturní akce a jako koncertní sál pro základní uměleckou školu," říká Hampl.

Na místě v centru města by mohla být umístěna i obecní knihovna. Tím by došlo k uvolnění budov městského úřadu a knihovny, které by mohly být pronajaty, případně prodány nebo jinak městem využity.

 Výjezd ze zbrojnice není ideální

Hasiči by se zase naopak mohli přesunout na místo stávající radnice, která je mimo střed města. „Bylo by to pro hasiče vhodnější, a to z hlediska výjezdu na hlavní ulici Pražská," domnívá se Hampl a dodává, že současné hasičské útočiště v centrální ulici 5. května není pro jejich pobyt příliš vhodný.

„Výjezd ze zbrojnice není ideální z hlediska rychlosti i bezpečnosti. Vede totiž na velmi frekventovanou ulici z pohledu pěších a částečně i aut," říká.

Hasičům se stěhovat moc nechce

O možném přesunu už jednal i s hasiči. Ti by však přemístění nevítali, přestože podstatě nápadu rozumí. Spokojeni s návrhem nebyli ani někteří dobřichovičtí zastupitelé. Podle nich je pro rychlejší výjezd hasičů k zásahu nutné, aby měli svou základnu ve středu města.

Jelikož jde zatím pouze o nápad a není vypracován žádný projekt, není jasná cena, na kterou by směna pozemků a stavba nových budov vyšla. Zatím má radnice v plánu vytvořit studii proveditelnosti.

Čtěte také: Dobřichovická lávka pro pěší a cyklisty se dočkala opravy