Metropolitní plán sice bude ohraničovat veřejná prostranství, nebude ale přesně určovat například to, kde má být škola nebo poliklinika. Stanoví pouze okruh pro jejich umístění. „Obecná pravidla pro výstavbu budou elastičtější a rozšíří se tak prostor pro rozvoj města, což s sebou pochopitelně nese i určitá rizika,“ poznamenala náměstkyně primátorky pro územní plánování a rozvoj Petra Kolínská (Zelení). Metropolitní plán má také přinést novinku v podobě výškových limitů pro čtvercové plochy s rozlohou sto krát sto metrů.

Lidé mohou ovlivnit okolí svého domova

Urbanistická pravidla Prahy pro příští desetiletí může ovlivnit kdokoliv, pokud má české občanství. Připomínky nepochybně dorazí od městských částí, státních úřadů, vlastníků pozemků a developerů, odborníků i nejrůznějších spolků nebo občanů se zájmem o to, jak má vypadat a jak se může měnit okolí jejich domova.

Na seznámení s obsáhlým dokumentem, jehož průběžné verze jsou už delší dobu přístupné na webu IPR, vyčlenilo město zhruba 70 dnů. „Hned na konci dubna začne v Centru architektury a městského plánování výstava představující kompletní dokumentaci. Lidé si budou moci vyžádat například konkrétní list pro konkrétní území. Ke konzultaci budou na místě odborníci, zintenzivníme veřejné přednášky, které k plánu pořádáme už teď. Po městě se také bude stěhovat tzv. územák kontejner představující návrh,“ uvedl ředitel IPR Ondřej Boháč.

Po informační kampani poběží od konce června měsíční lhůta na příjem připomínek, které lze posílat elektronicky i poštou. Například během přípravy aktuálního územního plánu pro Prahu se jich sešlo kolem 16 tisíc. I tentokrát jich magistrát čeká hodně a dobu na jejich vyřízení odhaduje na dva roky.

O zapracování konkrétních veřejných podnětů do Metropolitního plánu bude rozhodovat územní odbor.

Plán pak navíc půjde ve změněné podobě do připomínkového řízení ještě jednou. Nový kodex tedy nezačne platit dřív než za několik let a nejasná je navíc podle Boháče i následná doba jeho existence.

„Je to trochu věštění z křišťálové koule, protože např. změny stavební legislativy v příštím desetiletí mohou životnost Metropolitního plánu předčasně vyčerpat,“ podotkl šéf IPR.

Hrozí soudní zrušení plánu?

Ekologická organizace Arnika spatřuje úskalí Metropolitního plánu právě v tom, že na rozdíl od platného územního plánu přesně nedefinuje, co je zakázáno a co dovoleno. Nová pravidla prý mohou nově umožnit nenávratnou přeměnu některých zelených ploch na zastavitelné. „S takovými změnami se v aktuálním návrhu počítá například na okrajích obory Hvězda,“ upozornila právní expertka Arniky Vendula Záhumenská.

Dokument je podle ní příliš vágní i v požadavcích na občanskou vybavenost a celkově je „příliš komplikovaný, nejednoznačný a v nesouladu se zadáním a zásadami územ-ního rozvoje“. Proto podle Záhumenské hrozí, že Metropolitní plán zruší správní soud a výstavba v Praze bude po konci platnosti současného plánu prakticky bez regulace. „Správní soud loni zrušil z podobných důvodů územní plán Pece pod Sněžkou,“ dodala představitelka Arniky.