Kompletní studii, která počítá s většinou jmenovaných úprav 
v horzintu dvou let, předložil ředitel nemocnice Otakar Mareš zastupitelům se žádostí o potvrzení a zaručení se za úvěr 20 milionů korun. „Přitom velkou část peněz chceme získat z dotací, peníze 
z úvěru jsou na spoluúčast. Pokud to neuděláme nyní, neuděláme to nikdy. Lepší 
a příhodnější situace už v budoucnu nebude," obhajoval projekt Mareš.

Městecká nemocnice má kapacitu přibližně 200 lůžek, a tu chce také do budoucna zachovat. S výjimkou chirurgie má smlouvy s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou na ostatní oddělení na pět let 
a situace kolem chirurgie by měla vykrystalizovat do konce dubna. „Věřím, že po jednáních, která mám před sebou, zůstane stav zachován," řekl ředitel.

Rekonstrukce by v ideálním případě měla začít už za pár týdnů 
v květnu. Začne se s budovou, ve které je kotelna. Po rekonstrukci by 
v budově měly být nové prostory pro údržbu, ředitelství nemocnice, stanoviště záchranky, archiv a už zmíněnou školku 
s 15 až 20 místy.

Práce se přenesou do míst současného ředitelství. Tato budova bude ještě přistavěna směrem ke stávající prádelně. Do blízkého budoucna 
v této budově by nahoře měly vzniknout čtyři stanice následné péče po 28 lůžkách. Dole by bylo zázemí pro tento úsek, dále nemocniční kuchyně, občerstvení a také nová lékárna.

Ještě před dokončením všech prací na této budově by navazovaly práce na takzvaném zámečku. Ten je v zadní části areálu a po jeho rekonstrukci se volá už řadu let. V této budově se počítá se zřízením rehabilitačního oddělení, jehož součástí bude i tělocvična 
a další místa určená pro komplexní rehabilitační péči.

V závěrečné fázi se přistoupí ke změnám v největší budově, kde jsou všechny ambulance a některá oddělení. „Šlo by o zmenšení pokojů, uspořádání ambulancí tak, aby na sebe logicky navazovaly a nepřidělávaly pacientovi starosti. Vpředu by byl vybudován také centrální ambulantní příjem," vysvětlil ředitel Otakar Mareš.

Z pohledu banky velmi kvalitní projekt 

Jak už bylo řečeno, práce 
v jednotlivých budovách na sebe budou navazovat, některé se i prolínat. Podle zástupkyně banky, která schválila nemocnici desetiletý úvěr na 20 milionů korun, se jedná 
o velmi kvalitní projekt. „Sledovali jsme hospodaření nemocnice v předchozích letech, dělali jsme si i výhled do budoucna a shledali jsme, že není důvod úvěr neschválit," uvedla zástupkyně banky.

Za úvěr se hlasováním zastupitelů zaručilo jako vlastník nemocnice také město. 
Z přítomných 11 zastupitelů hlasovalo osm pro, nikdo nebyl proti a tři se zdrželi. Čímž projekt dostal zelenou.

Nemocnice ve spolupráci 
s městem chce využít celé řady dotačních titulů, které jsou nyní vypisovány. Jak je obecně známo, Česká republika potřebuje v dohledné době vybrat poměrně značnou sumu peněz přidělených z evropských dotací, které dosud vybírala velmi bídně.

Proto je situace na využití nabízených evropských peněz ideální. „Pro další chod nemocnice 
a zajištění kvalitní a konkurenceschopné péče je nutné si vzít úvěr nyní a využít nabízené dotační tituly," má jasno Otakar Mareš.