Roční náklady na městské zpravodajePříbram - 960 tisíc korun
Kladno - 746 tisíc korun
Benešov - 520 tisíc korun
Mělník - 500 tisíc korun
Rakovník - 500 tisíc korun
Beroun - 442 tisíc korun
Slaný - 400 tisíc korun
Lysá n. L. - 216 tisíc korun
Mladá Boleslav - 74 tisíc korun
Mnich. Hradiště - 50 tisíc korun

Většinou se jedná o měsíčníky, jež se často snaží být nepolitické a spíše své čtenáře informují. Drtivá většina z nich je zdarma distribuována do všech poštovních schránek.

Městské zpravodaje většinou vytváří jeden hlavní redaktor, který má k dispozici několik externích dopisovatelů. Tímto modelem se také řídí měsíčník Boleslavan, který vydává magistrát Mladé Boleslavi. „Noviny jsou zdrojem informací o městě, a to nejen o činnosti radnice a městských společností, ale i o řadě dalších aktivit a akcí pořádaných dalšími subjekty," uvedl tiskový pracovník Pavel Šubrt. Ve zpravodaji má také vyhrazenou stranu každá z politických stran v zastupitelstvu. Celkem nabízí čtenářům pět stránek názorů zastupitelů.

Součástí obsahů měsíčníků je informování o jednání vedení města, školských zařízení nebo příspěvkových organizací. Prostor je dán také kultuře a sportu. Nechybí ani pozvánky na zajímavé akce.

V Rakovníku je úloha tamního zpravodaje spíše informační než politická. „Informujeme o důležitých věcech, činnostech jednotlivých subjektů ve městě a prezentujeme kulturní i sportovní akce," vysvětlila mluvčí Rakovníka Alida Štulajterová. V měsíčníku dávají prostor každému, kdo o to projeví zájem. Politika tu jde ale stranou. „Měsíčník se snažíme držet apolitický. Drtivá většina příspěvků se týká rozvoje škol, knihovny, kulturního centra a dalších organizací působících v Rakovníku," doplnila Štulajterová.

Velký náklad mají v Příbrami

Třiadvacet let oslavil radniční zpravodaj Kahan v Příbrami. Ve středních Čechách patří se svým patnáctitisícovým nákladem k největším městským novinám. Vedení Příbrami si připravuje kompletní obsah samo a snaží se podle novinářských vzorů o objektivní a vyvážené informace.

„Opoziční zastupitelé mají možnost přispívat do Kahanu. Na zveřejněné články můžou také občané reagovat na městských stránkách v rubrice Otázky a odpovědi," uvedl mluvčí Příbrami Ondřej Šlechtický. V současné chvíli v souvislosti se zpravodajem řeší přechod z novinového formátu A3 na celobarevný formát A4 s tím, že chtějí změnit papír za barevnou křídu.

Často čtený a žádaný je zpravodaj Neratovic. Pokud se stane, že některým z obyvatelů nepřijde list do schránky, okamžitě telefonují na městský úřad. Stránky neratovického zpravodaje naplňují příspěvky od vedoucích odborů a dalších organizací města.

„Pravidelně nám posílají články i místní školy, sdružení, kulturní a sportovní organizace i jednotlivci. Dáváme prostor i pro inzerci podnikatelů či soukromníků," sdělila Jiřina Kovářová z kanceláře tajemníka úřadu v Neratovicích. Své příspěvky můžou publikovat všichni občané i politické strany. Propagaci konkrétní politické strany se ale vyhýbají, dokonce ji nedovolují s výjimkou komunálních voleb, kdy je vyhrazený reklamní prostor pro každou kandidující stranu.

Propracovaný zpravodaj s mnoha stálými rubrikami mají v Benešově. Město ho vydává jedenáctkrát ročně a také se snaží držet apolitický postoj a zachovat objektivitu. „Vzhledem k tomu, že se snažíme občanům města podat co nejvíce informací o dění ve městě, mívá vydání i speciální přílohy. Třeba z významné kulturní události otiskujeme fotoreportáže, přílohy map s uzavírkami ve městě či čistění ulic," řekla Petra Orsáková, která má vydávání zpravodaje na starosti. Od složité grafiky se pak odvíjí to, kolik vydání stojí. Ročně Benešov vynaloží přes pět set tisíc korun za výtisky, které jsou zdarma na jednatřiceti odběrných místech.

Zpravodaj umístěný na webu města

V Berouně je o výtisky tamních Radničních listů zájem. Vedení města ho distribuuje do všech domácností. K dispozici je na informačním centru a elektronicky na webu města. „Průměrně si ho stáhne kolem pěti set čtenářů. Na internetových stránkách města máme Radniční list zpřístupněný ve formě PDF. Celkově je tam archiv od roku 2003, kdy začal vycházet," poznamenala mluvčí Berouna Pavla Švédová. Za dva roky, tedy 24 čísel, které mají dvacet celobarevných stran, vynaložilo město 884 tisíc korun.

Za devět korun si můžou obyvatelé Poděbrad koupit svoje radniční noviny. Jsou tak jedni z mála měsíčníků, které nejsou distribuované zdarma. K nim se ještě řádí Kralupský Zpravodaj, který stojí dvanáct korun.

Poděbradské noviny mají svoji webovou stránku. Ostatní je spíše nahrávají do rubrik oficiálních stránek města. „Noviny jsou distribuovány naším zaměstnancem přímo na novinové stánky, do obchodů a kaváren v Poděbradech a na několik míst nedaleko města," potvrdil vedoucí redakce Aleš Kubelka. Poděbradské noviny mají dva stálé zaměstnance a několik externích redaktorů a fotografů. Dále pak dva grafiky a korektorku.

Ve Slaném distribuují tamní Slánskou radnici vlastními silami přímo k občanům. Dvacetistránkový barevný list vychází jedenáctkrát ročně v nákladu 6 900 kusů. Tříčlenný tým dává dohromady informace pro své občany. Z rozpočtu města je na vydávání zpravodaje určená částka čtyři sta tisíc korun na rok.

Jedenáctkrát ročně si mohou obyvatelé Mělníku přečíst, co se děje u nich nového v Mělnické radnici. „Roční náklady činí zhruba 500 tisíc korun, ovšem skutečné náklady jsou dvojnásobné, neboť stejnou částku činí příjem z inzerce, která je z uvedených ročních nákladů odečtena," informovala mluvčí Mělníka Helena Vavřinová.

Měsíčník vyhrál dvakrát v roce 2008 a 2010 v soutěži Zlatý středník, kde získal certifikát profesionální úrovně. V Mělnické radnici pravidelně vycházely články z historie Města, které uveřejňoval historik František Purše. V roce 2010 jej město vydalo jako soubornou publikaci Náš Mělník. „Zájem o knihu byl obrovský. Loni vyšlo už druhé vydání," dodala Helena Vavřinová.