Poté, co se dostatečně nakrmí, vyrážejí v hejnech do zimovišť v jižní a západní Evropě. Nejoblíbenějšími shromáždišti jsou staré, již zrekultivované pískovny jako Baraba či Vojkovice na Mělnicku, Ovčáry u Staré Boleslavi, ale také spousta dosud aktivních těžebních jezer.

„Ve Středočeském kraji se již po několik desetiletí provádí pravidelné sčítání vodního ptactva a lze vysledovat jak měnící se počty v průběhu let, tak i význam stojatých a tekoucích vod v jednotlivých zimách. Ptáci vyhledávají vodní plochy ve větších počtech spíše nárazově a záleží na aktuálních podmínkách a dostupnosti potravy. Jejich cesty jsou často složitější a ptáci se přesouvají i v oblasti zimovišť. V severní části Středočeského kraje je význam pískoven nepopiratelný, protože zde tvoří nezanedbatelnou část větších vodních ploch pro různé druhy vodních ptáků především v období migrace,“ vysvětluje ornitolog Petr Lumpe z České společnosti ornitologické.

Pískovny s těžebními jezery podobně jako rybníky reprezentují podle biologů důležité biotopy v krajině. Velké vodní plochy se zvýšeným výskytem bezobratlých a bohatším rostlinstvem poskytují ptákům potravu i útočiště, protože voda je chrání před liškami, kunami a dalšími pozemními predátory. Většina ptáků následně táhne do zimovišť v početných hejnech.

Stěhovaví ptáci odlétají postupně – nejdříve mizí pěvci, nejdéle se zdrží kachny. Do harmonogramu však v posledních letech promlouvají klimatické změny. „Obecně se ptáci skutečně na jaře vracejí o několik dní dříve, to je doložené. S odlety to ale tak výrazné není. Oteplování se projevuje především na zvýšených počtech zimujících ptáků. Hezky je to vidět například u jeřábů popelavých, kteří v Česku ještě před takovými 10 lety nezimovali vůbec nebo jen výjimečně. V současnosti tu tráví zimu i třeba 200 těchto impozantních ptáků,“ doplňuje Petr Lumpe.

Středočeský kraj sice v Česku dlouhodobě kraluje v těžbě štěrkopísků – objemově pokrývá téměř 30 % republikové produkce této suroviny. Už v této dekádě se to však má dramaticky změnit. Podle analýzy České geologické služby jich dvě třetiny ukončí provoz do sedmi let.