Počty dětí, žáků a studentů se ale zvýšily ve všech typech škol. Během uplynulého školního roku 2021/2022 se o ně podle evidence ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy staralo v rámci kraje 808 škol mateřských, 574 základních, 148 středních, 16 vyšších odborných – a v kraji mají také sídlo dvě vysoké školy. Obě soukromé: Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd v Kolíně a Škoda Auto Vysoká Škola v Mladé Boleslavi.

Ve školkách přibylo 38 tříd a 85 učitelek. Málo!

Zmiňovaných 808 mateřských škol bylo o pět více než v předchozím školním roce. Tříd přibylo dokonce 38 – jejich počet se přehoupl přes 2,4 tisíce (2402). Navštěvovalo je 51 834 dětí; o 637 více než v předchozím školním roce. O ně se staralo 4852 učitelek – alespoň v naprosté většině šlo o ženy; jejich podíl dosáhl 99,3 procenta. Ve skutečnosti však ve školkách působilo více osob; evidován je přepočet na plné pracovní úvazky a nikoli konkrétní lidé. Mužských úvazů bylo jen 33. Iva Šnejdová ze středočeské správy Českého statistického úřadu správy nabízí srovnání: meziročně bylo vyučujících ve školkách o 1,8 procenta více. Hovoří konkrétně o tom, že počet učitelek se zvýšil o 85. „Na jednoho učitele připadalo 10,7 dítěte, což bylo o 2,1 méně než před deseti lety,“ uvedla Šnejdová.

Zvláště v okolí Prahy i v oblasti některých větších měst v kraji zní tento údaj jako sci-fi. Zde je pro rodiče doslova výhrou, pokud ve školce místo pro své dítě vůbec získají. A ne vždy se taková „výhra“ dostaví. „Ve školním roce 2021/2022 bylo v kraji podáno 25 650 žádostí o přijetí do mateřských škol. Nebylo vyhověno 7205 žádostem – což je 28,1 procenta,“ shrnuje Šnejdová rodičovské trable v číslech. S dodatkem, že za posledních šest let to byl nejvyšší podíl. Mimochodem – meziroční nárůst počtu zamítnutých žádostí dosahuje bezmála tisícovky: v předchozím školním roce jich bylo „jen“ 6545.

Aktuální počet 574 základních škol je o sedm více než v přecházejícím školním roce – a počet tříd stoupl o 173 na 6858. Žáků do nich chodilo historické maximum: 138 970, což je meziročně o 2260 více (nárůst o 1,7 procenta). Jen prvňáčků nově nastoupilo 16 124 (přičemž v tomto případě došlo k poklesu o 211 dětí). Učitelských úvazků přibylo 339 (což je o 3,7 procenta více) a jejich počet dosáhl rovných 9600. Jestliže žen bylo 8244, jejich podíl tvořil 85,9 procenta. Na jednu „průměrnou“ třídu připadlo 20,3 žáka – a na jednoho vyučujícího 14,5; proti předchozímu školnímu roku lze zaznamenat nepatrné poklesy v hodnotách dvou a tří desetin. Také kapacity základních škol v některých středočeských regionech nedostačují. Hejtmanka Petra Pecková (STAN) předala ve čtvrtek premiérovi Petru Fialovi (ODS) výzvu starostů k vládní podpoře navyšování kapacit základních škol se stovkou podpisů.

Zájem o maturitu z odborné školy vzrostl

Středních škol bylo v kraji 148; meziročně o jednu méně. Tříd ale o 75 přibylo: jejich počet dosáhl 1969. Vyučovali v nich pedagogové mající 3878 úvazku; o 104 neboli o 2,8 procenta víc než v předchozím školním roce. Ženy, jichž bylo 2372, i zde představovaly nadpoloviční většinu: 61,2 procenta učitelského sboru. „Jedna třída měla v průměru 21,6 žáka a na jednoho středoškolského učitele připadalo 11,0 žáka,“ konstatovala Šnejdová.

Celkový počet žáků navštěvujících střední školy se meziročně zvýšil o 2004 na 42 592; z toho těch v denním studiu bylo 40 588 (přibylo jich 1815). Nejvíce středoškoláků dlouhodobě studuje střední odbornou školu s maturitou (bylo jich 18 201, tedy 42,7 procenta všech středoškoláků), druhý nejvyšší podíl zaujímá střední všeobecné vzdělání s maturitou (13 150 žáků, čili 30,9 procenta) a třetí místo patří střednímu vzdělávání s výučním listem (9204 žáků neboli pětina: 21,6 procenta). V poslední době se mírně snížil podíl gymnazistů i vyučenců – a přibylo maturantů na odborných školách. Nástavbové studium ve školním roce 2021/2022 navštěvovalo 1612 žáků: 3,8 procenta.

Vyšších odborných škol bylo 16; meziročně o jednu méně. Jejich 1317 studentů (s převahou 84,0 procenta častěji studentek) ale představovalo meziroční nárůst o 92. Denní formy vzdělávání se účastnilo 535 studentů. Zastavil se dlouhodobě klesající trend poklesu zájmu: do prvního ročníku bylo nově přijato 601 studentů, což je oproti 497 z předchozího školního roku viditelný rozdíl.
Studentů vysokých škol s bydlištěm ve středních Čechách bylo celkem 31 957; meziročně jich přibylo 1153. Pět procent z nich byli doktorandi, necelá třetina studovala v magisterském programu – a naprostá většina navštěvovala bakalářský program. Přímo v kraji, kde vedle zmiňované dvojice soukromých vysokých škol působí ještě v Kladně Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze, se na budoucí kariéru připravovalo 2663 studentů (meziročně jich přibylo 303).

Počty dětí, žáků a studentů ve Středočeském kraji

Typ vzdělávání 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Mateřské školy 46 815 48 455 49 663 49 771 50 315 50 797 51 347 51 197 51 834
Základní školy 104 329 109 650 115 005 120 393 125 416 129 519 133 141 136 710 138 970
Střední školy 41 866 41 138 40 067 39 885 39 468 39 506 39 706 40 588 42 592
Vyšší odborné školy 2560 2293 1930 1695 1481 1365 1284 1225 1317
Vysoké školy 36 083 34 380 32 448 31 019 30 179 29 174 29 234 30 804 31 957


Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Český statistický úřad; u vysokých škol jsou uvedeni studenti s trvalým bydlištěm v kraji

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.