Mladým ještě šedivým labutím pak hrozí uhynutí. Obyvatelé vesnice poukazují i na to, že střelba je naplánovaná přímo mezi obydlené domy, nejbližší rodinný dům je od rybníka vzdálený 10 metrů. A není v těchto místech jediný.

Podle vedoucího odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Kolíně Radka Smutného by se v této době nemělo jednat o nelétavé kusy, protože i kdyby to byla opakovaná letošní snůška (po ztrátě vajec z první snůšky), mláďata již jsou v září schopna plnohodnotného letu. „Proto, pokud bude probíhat hon, mohou labutě volně odletět, protože nejsou dle zákona o myslivosti lovnou zvěří, nebo jako v mnoha jiných případech, které znám z vlastní zkušenosti, se uchýlí do středu rybníka, kde zůstanou do konce honu,“ uvedl Radek Smutný.

Kdo si rozhodně nemyslí, že je všechno v pořádku, je inspektorka Ligy na ochranu zvířat ČR Zuzana Semelová. „Je zde porušení několika zákonů. V první řadě nelze střílet v obci, o zákonu na ochranu zvířat proti týrání ani nemluvě. Toto je vědomé týrání zvířat na veřejnosti. Střelbou vyděšené dospělé labutě mohou odletět a mláďata bez nich zahynou,“ říká Zuzana Semelová. Celostátní liga podle jejích slov učiní všechny právní kroky, aby k tomuto nadále nedocházelo, jedním z prvních kroků bude podání trestního oznámení.

„Nemohu se k tomu vyjadřovat,“ řekl den před honem Jan Škarka, hospodář Mysliveckého spolku Chlum Kořenice, který sobotní lov kachen v Chotouchově pořádá. Později dodal, že mladé labutě jsou už téměř dospělí ptáci. „Osobně jsem to prověřoval, viděl jsem je v letu,“ uvedl. „Určitě jsme ti poslední, kteří by chtěli labutím ublížit. Nic jim nehrozí,“ dodal.

„Ne, ta mláďata ještě nelétají,“ oponují obyvatelé vesnice.

Jak dále upřesnil vedoucí kolínského odboru životního prostředí, rybník je součástí honitby Kořenice, kterou užívá Myslivecký spolek Chlum Kořenice, a to na základě nájemní smlouvy s Honebním společenstvem Kořenice. Honební společenstvo je sdružení vlastníků honebních pozemků (orná půda, les, vodní plocha, ost. plocha, pastvina) na určitém souvislém území, kteří vytvořili společenstevní honitbu, kterou následně pronajali k výkonu práva myslivosti.

„Pod tímto výkonem práva myslivosti se rozumí soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému a spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti českého národního kulturního dědictví (viz zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů). Lov zvěře je tedy součástí výkonu práva myslivosti a pokud by vlastníci honebních pozemků nesouhlasili se způsobem hospodaření, jistě by tuto honitbu dále uživateli honitby nepronajímali a hospodařili by samy,“ uvedl Radek Smutný. „Protože pronájem je postaven na demokratickém hlasování vlastníků honebních pozemků, lze dovozovat, že z pohledu většiny vlastníků honebních pozemků je se zvěří hospodařeno řádně, což mohu potvrdit za státní správu myslivosti i já, jako zástupce obce s rozšířenou působností Kolín, ne jak uvádí žadatelka pověřeného městského úřadu,“ pokračoval.  

Myslivecký spolek Kořenice má podle jeho slov řádně nahlášeny hony na drobnou zvěř, mimo jiné i na kachny. „Chotouchovský rybník se nenachází uvnitř obce, ale na jejím okraji, tudíž byl vlastníky honebních pozemků zahrnut do honitby. Jak už jsem uvedl výše, labutě nejsou předmětem lovu, mohou volně odletět, protože nejsou dle zákona o myslivosti lovnou zvěří, nebo jako v mnoha jiných případech, které znám z vlastní zkušenosti, se uchýlí do středu rybníka, kde zůstanou do konce honu,“ uvedl Radek Smutný.

„Jinak dle informace mysliveckého hospodáře honitby Kořenice tyto labutě volně přelétávají mezi vodními plochami v okolí. Tudíž se domnívám, že při obstavování leče nebo při prvním výstřelu se labutě zvednou a odletí na jinou vodní plochu nebo za pastvou na první zelené pole,“ dodal.

Lov začíná v sobotu v osm hodin ráno, následně je naplánovaných ještě několik termínů.

Během pátečního odpoledne se na facebookových stránkách útulku Dášenka Ligy na ochranu zvířat ČR objevila výzva pro lidi z okolí Kolína i vzdálenějších míst, aby se připojili k protestní akci přímo na místě, tedy v sobotu před 8 hodinou rána u rybníka v obci Chotouchov. "Naše Liga na ochranu zvířat ČR bude protestovat a podávat podnět k prošetření, kdo tohle povolil. Zítra ale potřebujeme další aktivisty na místě, kteří tuto zábavu znepříjemní svou přítomností, ale pochopitelně budou dodržovat zákon. Najde se parta lidí, která dá jasně najevo, co si o střelcích myslí?" vyzývá na facebooku Dagmar Kubištová, která bude samozřejmě také na místě.