Podle Luboše Vaňka z Ekocentra Huslík se jedná o tři zásadní území. První začíná kousek za nově postaveným ekocentrem a pro návštěvníky je ideální navštívit přímo toto centrum, kde se dozví podrobnosti o jednotlivých místech i ty lokality, které jsou například k procházce vhodné.

„Druhým místem je takzvaný Rybník, který se nachází na trase mezi Choťánkami a soutokem Labe s Cidlinou. Ten je však momentálně silně zarostlý," upozornil Vaněk. Třetím chráněným místem jsou louky za poděbradskou částí Kluk. „Ty jsou chráněny především kvůli výskytu vzácného modráska. Chvíli je někdo sekal 
a staral se o to, teď už je to opět horší," řekl Vaněk.

Jak už bylo naznačeno, pro případnou návštěvu nové přírodní památky je vhodné zastavit se nejprve v Ekocentru na Huslíku, kde zájemci získají potřebné informace 
a místní ekologové dokážou zájemce správně nasměrovat.

Biotop pro škálu organismů

Nařízení kraje o zřízení přírodní památky Louky 
u Choťánek vydala Rada Středočeského kraje v pondělí 
1. února. Celková rozloha vyhlašované přírodní památky činí 141,7 hektaru. Předmětem ochrany je mozaika přírodovědně cenných lučních společenstev se zbytky vodních a mokřadních společenstev, vyvinutých 
v široké říční nivě řeky Labe.

„Lokalita je doplněna stromořadími a starými solitérními dřevinami, které jsou významným biotopem pro škálu organismů, zejména pak ptáků a vzácného hmyzu. Zachovalo se zde přibližně deset hektarů kvalitních lučních biotopů. U zbývající rozlohy luk již došlo k určité degradaci," konstatoval Marek Semerád, náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství.

Druhová pestrost rostlin i zvířat

Na území nové přírodní památky Louky u Choťánek se vyskytuje řada vzácných ohrožených druhů rostlin 
a zvířat vázaných na bažinné a podmáčené ekosystémy.

„Ze zajímavých rostlin se tu vyskytují například hrachor bahenní, česnek hranatý, pryšec bahenní, žebratka bahenní, šišák hrálovitý a český endemit kostival český. Spatřit tu můžete i vzácného brouka kozlíčka vrbového. 
A pravidelně tu hnízdí atraktivní pěvci lejsek bělokrký a moudivláček lužní, který umí vytvářet nádherná splétaná hnízda podobně jako afričtí snovači," uvedl náměstek Marek Semerád.

Středočeský kraj vyhlásil novou přírodní památku Louky u Choťánek také z toho důvodu, že mokřady a vlhké louky patří k nejohroženějším biotopům v Evropě. „Podklady pro vyhlášení uvedené přírodní památky pořídil Středočeský kraj také díky prostředkům z Operačního programu životní prostředí," doplnila mluvčí kraje Nicole Mertinová.

Čtěte také: Milovicko navrhují ochranáři jako národní přírodní památku