Účastníci odpovídali na otázku, zda požadují, aby v katastru obce nevznikaly nové zastavitelné plochy. Výjimkou mohou být plochy potřebné pro ochranu přírody, dopravní a technickou infrastrukturu, snižování nebezpečí přírodních a ekologických katastrof, pro vodní hospodářství nebo účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky či hygienická zařízení.

Pro variantu „ano" se vyslovilo 130 z celkového počtu 229 hlasujících. Opačný názor mělo 98 lidí, jeden hlasovací lístek byl neplatný. Protože variantu „ano" podpořila většina hlasujících a více než čtvrtina všech oprávněných voličů, je výsledek pro obec závazný.

K platnosti místního referenda je potřeba, aby se ho zúčastnilo alespoň 35 procent voličů. I tato podmínka byla splněna. Do plebiscitu se zapojilo 229 z celkového počtu 366 oprávněných voličů, tedy 62,6 procenta.

Oblíbené místo pro developery

Karlík leží v okrese Praha-západ, asi pět kilometrů západně od Černošic. V obci žije přes 500 obyvatel. Okolí Prahy bývá častým cílem developerů. Za masivní výstavbou bytů a domů však v minulosti často zaostávalo budování infrastruktury.

Místní referendum neboli místní lidové hlasování je jedním z institutů přímé demokracie. Právo hlasovat má každý, kdo může volit do zastupitelstva obce. V místním referendu nelze rozhodovat například o místních poplatcích a rozpočtu, zřízení nebo zrušení orgánů, volbě a odvolání starosty, primátora nebo zastupitelů.

Čtěte také: Žižkovští zastupitelé neodmítli kritizovanou výstavbu u Parukářky