Aktuálně je ve Středočeském kraji nahlášeno 141 „zotavovacích akcí“ (pro 30 a více dětí; typicky klasické tábory) s 15 496 přihlášenými účastníky a 13 „jiných podobných akcí“ (pro méně než 30 dětí; například sportovní soustředění) s 432 dětmi.

„Vzhledem k tomu, že dosud byly nahlášeny převážně pouze tábory konané v červenci, není toto číslo zdaleka konečné,“ zdůraznila Šalamunová. Dlouholetá zkušenost ukazuje, že organizátoři hlásí tábory spíš na poslední chvíli než s větším předstihem.

Loni měli středočeští hygienici nahlášeno 316 letních dětských rekreací. Provedli na nich celkem 160 kontrol, při nichž zjistili 30 závad. Tradičně nejčastější bývají pochybení týkající se zásobování pitnou vodou, podmínek pro osobní hygienu a ubytování dětí či zdravotní dokumentace. Padlo 16 pokut v celkové výši 36 500 Kč.

„Naopak v oblasti dodržování v té době platných protiepidemických opatření v souvislosti s onemocněním covid-19 žádné nedostatky zjištěny nebyly,“ poznamenala Šalamunová.

O dětské tábory je větší zájem

Počet účastníků dětských letních rekreací se dlouhodobě zvyšuje – a to v posledních letech i navzdory covidu: předloni se 321 akcí zúčastnilo celkem 27 303 dětí – a loni už to při 316 rekreacích bylo 28 070 dětí, připomněl ředitel krajské hygienické stanice Tomáš Vodný.

„Tak jako každým rokem se i letos chystáme na podmínky konání letních dětských rekreací průběžně dohlížet – a doufáme, že tato sezona, poprvé po dvou letech nedotčená omezeními plynoucími z mimořádných protiepidemických opatření, bude klidná a děti si z táborů v našem kraji odnesou jen samé dobré zážitky,“ zdůraznil Vodný.

Šalamunová připomněla, že před odjezdem na tábor by rodiče neměli veškerou pozornost věnovat jen shánění a balení potřebného vybavení: na místě je zajímat se i o aktuální zdravotní stav svého dítěte.

„V případě výskytu příznaků jakéhokoliv infekčního onemocnění je vždy lepší odjezd raději o pár dní odložit, než podezření na začínající nemoc zamlčet a riskovat nejen horší průběh onemocnění dítěte v často náročných přírodních podmínkách, ale i komplikace pořadatelům akce či ostatním dětem,“ uvedla Šalamunová.

Upozornila, že v posledních letech se v dětských kolektivech také často šíří vši – rodiče by tedy měli svým dětem s předstihem před odjezdem řádně prohlédnout vlasy. V případě pozitivního nálezu je na místě odjezd a zařazení dítěte do kolektivu odložit o dobu léčby – přičemž je dobré pamatovat na to, že kúru bývá třeba s odstupem opakovat.

Doporučení středočeských hygieniků
- Zjistěte si přesnou adresu pobytu tábora a termín návratu.
- Doprovoďte dítě na místo, odkud na tábor odjíždí, osobně je předejte vedoucímu oddílu a požádejte jej o funkční telefonní kontakt pro případ potřeby urgentního spojení.
- Informujte vedoucího oddílu a zdravotníka o případných zdravotních omezeních dítěte; sdělte, zda je plavec, či neplavec.
- Vybavte dítě dostatečným množstvím léků, musí-li je pravidelně užívat, a o této skutečnosti informujte zdravotníka zotavovací akce.
- Pokud vás dítě v průběhu pobytu informuje o negativních zkušenostech ze svého pobytu (například nedostatek stravy, nadměrná fyzická zátěž, tělesné tresty a podobně), prověřte tyto skutečnosti (osobní návštěva tábora, písemný dotaz hlavnímu vedoucímu).
Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje