Středočeský kraj, Odbor zdravotnictví krajského úřadu, na základě ministerské výzvy shromažďuje žádosti poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče o státní dotaci podle metodiky dotačního programu MZ ČR. „Žádosti musí být krajskému úřadu předány do pátku 21. července 2017. Kraj tyto žádosti následně hromadně předá ministerstvu a vyčká na jeho rozhodnutí,“ informoval náměstek pro oblast zdravotnictví Martin Kupka (ODS) a dodal: „Jakmile ministerstvo rozhodne a kraj obdrží ze státního rozpočtu peníze, hned svoláme mimořádné zastupitelstvo kraje, které by mělo schválit jednotlivé dotace přímo konkrétním poskytovatelům zdravotních služeb na základě veřejnoprávních smluv“.

Všechny kraje nepostupují stejně

Ne všechny kraje v ČR však postupují stejně. Důvodem je nejasná metodika Ministerstva zdravotnictví, formulace dotačního programu a pochybnost o legitimitě ministerstvem navrženého postupu. „To byl také důvod, proč kraje po zveřejnění dotačního programu usilovaly prostřednictvím komise Rady AKČR pro zdravotnictví o změnu metodiky tak, aby do přerozdělení dotací nemusela zasahovat samospráva a zastupitelstva krajů. To vše s cílem, aby státní peníze přišly do zdravotnických zařízení v co nejkratším čase. Ministerstvo ale všechny návrhy asociace na zjednodušení odmítlo,“ konstatoval náměstek Martin Kupka. 

Podle jeho slov ale není čas na další diskuzi a polemiky. Kraj proto nejpozději 26. 7. 2017 odešle hromadnou žádost o dotaci na Ministerstvo zdravotnictví na základě individuálně podaných žádostí poskytovatelů zdravotních služeb sídlících na území Středočeského kraje a bude věřit, že ministerstvo do 15 dní o přiznání dotace rozhodne a poukáže příslušné prostředky na účet kraje. „Zastupitelstvo kraje následně co nejrychleji odsouhlasí administraci individuálních smluv a zajistí přeposlání dotace cílovým uživatelům,“ uzavřel Martin Kupka.