Častěji bylo možno slyšet vyjádření hovořící o tom, že se sice můžeme podivovat – nicméně lze jen konstatovat, že prezident republiky pravomoc udělit milost má. Ani podobné hodnocení věci však aktivně působící soudci oslovení Deníkem nechtěli vyřknout pod svým jménem. Koneckonců i vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová uvedla, že k rozhodnutí prezidenta republiky může sdělit jediné: bere ho na vědomí. Zcela jinak ale hovoří politici. Ti Zemana nešetří, ať už jde o zástupce koalice, či opozice. A zdůraznili, že prezidentův krok může u veřejnosti otřást důvěrou ve spravedlnost i justici.

Předseda Krajského soudu v Praze Ljubomír Drápal je však přesvědčen, že by udělení milosti nemělo způsobit vážnější škody. „Není způsobilé ohrozit Ústavou ČR zaručenou nezávislost soudů při výkonu soudnictví a ani nezávislost soudců při výkonu jejich funkce,“ míní – alespoň podle toho, co ví z médií. Je sice předsedou soudu, jehož odvolací senát dospěl k pravomocnému rozhodnutí o vině a trestu, nemá ale více informací než každý jiný, kdo se o kauzu zajímá. „O rozhodnutí prezidenta republiky jsem se dozvěděl z hromadných sdělovacích prostředků; vzal jsem je – včetně prezentovaných důvodů – na vědomí,“ vyjádřil se Drápal shodně jako Bradáčová. A z jeho slov plyne, že více ani říci nemůže. „Z principu nezávislého výkonu soudnictví mimo jiné vyplývá, že mi nenáleží – ani jako soudci, ani jako představiteli státní správy soudů – abych posuzoval, hodnotil nebo jakkoliv glosoval rozhodnutí prezidenta republiky, vlády, ministerstev a jiných orgánů moci výkonné nebo důvody, které je vedly k přijetí jejich rozhodnutí,“ vysvětlil.

Drápal je sice předsedou soudu, jehož odvolací senát potvrdil vinu souzeného manažera lesní správy, nicméně s kolegy, kteří tuto věc přímo řešili, ji nerozebíral. „O této věci jsem s nimi nehovořil před vydáním rozhodnutí – a nemám žádný důvod k tomu, abych s nimi o věci hovořil v současné době (po vydání rozhodnutí). Vycházím totiž z toho, že svůj názor na to, proč byl obžalovaný Ing. Balák odsouzen, vyjádří v odůvodnění svého rozhodnutí,“ konstatoval. S dodatkem, že tímto způsobem se poté, co bude rozhodnutí vyhotoveno písemně a doručeno, může s důvody odsouzení seznámit rovněž veřejnost. „Pak bude mít možnost ocenit kvalitu práce soudce u soudu prvního stupně a soudců odvolacího senátu,“ konstatoval předseda středočeského krajského soudu.

Co naznačují slova z Hradu?

Hlavní postavou kauzy je ředitel Lesní správy Lány podléhající přímo Kanceláři prezidenta republiky. Okresní soud v Kladně i odvolací senát středočeského krajského soudu se ztotožnily se závěry policie i státního zastupitelství, že ve prospěch konkrétní firmy ovlivnil 200milionovou veřejnou zakázku na zajištění svahů u vodní nádrže Klíčava v Lánské oboře. Balákovi vyměřily tříletý trest odnětí svobody (nepodmíněně), peněžitý trest ve výši 1,8 milionu korun a stanovily čtyřletý zákaz činnosti.

Mimořádně rychle po pravomocném rozhodnutí odvolacího senátu prezident Zeman udělil Balákovi milost. Podle sdělení mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka nebyla pro odsouzení rozhodující jen povaha posuzovaného skutku, ale i to, kde Balák pracuje. Prezident prý bral v potaz také další skutečnosti: pracovitost šéfa lesní správy i jeho dosavadní bezúhonnost. Libor Vávra z Městského soudu v Praze, který je prezidentem Soudcovské unie ČR, však naznačil, že pokud se snad v okruhu prezidentova týmu vyskytly pochybnosti o průběhu soudního řízení, mělo být podáno dovolání k Nejvyššímu soudu ČR.

Balák zůstávající ředitelem figuruje ještě v další soudní kauze, jež se týká těžby kamene v Lánské oboře.

Citát
„Soudní moc v České republice – jak to garantuje Ústava ČR – vykonávají nezávislé soudy; soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí a při rozhodování jsou vázáni zákonem a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí českého právního řádu. To, jak a proč rozhodl v konkrétní věci, soud uvede ve výroku a odůvodnění svého rozhodnutí (písemného vyhotovení rozhodnutí).“
Ljubomír Drápal, předseda Krajského soudu v Praze