„Do obce vás vpustím za podmínky, že nebudete tropit lotroviny. Lid přívozský je pohostinný, tak očekávejte takřka před každým domem občerstvení," udělil Pavel Pála, místostarosta Kamenného Přívozu v kostýmu konšela, povolení k zahájení masopustního průvodu.

Více než dva tucty masek se poté vydaly v čele s lauferem Jiřím Peterou za doprovodu kapely na pochod obcí. Masopustní průvod vyrážel na obchůzku Kamenným Přívozem v sobotu s poučením, že na masky číhá nebezpečí v podobě občerstvení u domů.

„Průměrně se masopustního průvodu účastní 35 masek. Některé z nich ale zhruba pětikilometrovou trasu nedokončí," připomněl Jiří Patera v roli laufera, neboli principála průvodu, kolorit masopustní veselice v Kameném Přívozu, který letos místní Spolek pro dobrou náladu uspořádal v novodobé historii po deváté.

Zahřívací kolo absolvovaly masky v hostinci Na Staré poště u ocelového mostu přes řeku Sázavu a finále se odehrálo navečer restauraci U Vemenáče na pravém břehu.

„Po tradičním zastřelení medvěda pokračuje zábava do půlnoci, někdy i později," podotkl laufer Jiří Patera. Kromě medvěda a nezbytného koně průvodu dominovaly postavy z nezapomenutelné pohádky Mrazík, včetně Ivánka, Nastěnky, Marfušky i dědečka Hříbečka.