„Benešovští profesionální hasiči mohli po proměření koncentrací plynu v ovzduší konstatovat, že nebezpečí nehrozí a lidé se mohou vrátit do domů," informoval Ladislav Holomčík z centrály středočeských hasičů. Energetik po 11.20 hodin opět v oblasti zapnul proud.

Vodovodní přípojku z Javorníku, kde je napojená na přivaděč pitné vody ze Želivky pro Prahu, buduje k vodojemu na Šiberně pro město Benešov bulharská stavební společnost, vítěz výběrové řízení, který podal nejnižší cenovou nabídku.

Posílení zásobování vodojemu poslouží hlavně pro obce a město Sedlčany na trase další přípojky. Výkopové práce v ulici K Tužince, dále ulicemi Karolíny Světlé a Rubešovou směrem k nemocnici budou pokračovat celé léto.