Nejdříve skončilo odmítnutím koupi, když několik zastupitelů vůbec nehlasovalo. Šlo o Karla Koubského mladšího, Ladislavu Krčmářovou, Jakuba Obraze, Ladislava Šorčíka, Danu Vepřkovou (všichni Šance pro Kutnou Horu), Martina Hlavatého (Alternativa pro Kutnou Horu), Karla Koubského staršího (KDU-ČSL) a z koaliční části zastupitelstva pak o Radima Fedoroviče (Kutnohorská změna).

Tomáš Pilc (Kutnohorská změna) se vyslovil proti koupi Lorce, Martin Starý (Kutnohorská změna) a Běla Hejná (ČSSD) se zdrželi. Zbylí přítomní - Tomáš Gryč, Monika Válková, Václav Veselý (Kutnohorská změna), Jozef Králik, Josef Kraus, Jiří Kukla, Josef Viktora (Ano), Zdeněk Hadrovský, Zuzana Moravčíková, Iva Pospíšilová (ČSSD), Jan Havlovic (Alternativa pro Kutnou Horu), Lenka Frankovicová a Milan Krčík (oba KSČM) - hlasovali pro.

Důvod nastalé situace, kdy se někteří zastupitelé rozhodli vůbec nehlasovat, vysvětlil Karel Koubský mladší. „Jako opozice máme připomínku. Od začátku jsme žádali, abychom byli přítomní u jednání, které proběhlo u pana starosty. Žádali jsme ústně i písemně. Nebylo nám vyhověno a teď jsme dostali na stůl materiály, o nichž máme během deseti minut hlasovat," uvedl Koubský.

Nebyl prostor pro vyjednávání

Starosta Martin Starý na to odvětil, že jednání s vedením společnosti Silnice Čáslav byla krátká a jejich výsledkem zjednodušeně řečeno bylo, že buď Kutná Hora koupí Lorec teď za dvanáct milionů korun, nebo ho nekoupí vůbec. „Jednání s panem Holíkem probíhalo asi hodinu, ale mohlo probíhat zhruba deset minut. Nebyl prostor pro vyjednávání," řekl.

Po tomto nečekaném stavu došlo stejně jako při minulém hlasování na lednovém zasedání k dohadovacímu řízení. Zastupitelé asi na půl hodiny přerušili jednání a sešli se v kanceláři starosty. Z dohadovacího řízení vzešel pozměňující návrh, kterým zastupitelé schválili koupi Lorce s pozemky a navíc odsouhlasili i rozpočtové opatření, díky kterému bude město mít připravené potřebné peníze.

Pozměňovací návrh prošel dvaceti hlasy z možných pětadvaceti. Proti byli Tomáš Pilc a Karel Koubský starší, Martin Starý a Běla Hejná se znovu zdrželi a Radim Fedorovič opět nehlasoval. Zbylí zastupitelé hlasovali pro. Karel Koubský starší po ukončení hlasování řekl, že chtěl hlasovat pro, ale přehmátl se. „Jsem pro koupi Lorce," zdůraznil.

Čtěte také: Lorec chceme koupit, rozhodli zastupitelé Kutné Hory, schválili ale jen záměr