Sjednocené symboly „dole“ na patě stromu se oficiálně v celém kraji začnou používat od ledna, v praxi se s tím začalo již v říjnu, vysvětluje středočeský radní pro oblast silniční dopravy Karel Bendl (ODS). „Strom k ořezu značíme tečkou, stromy nebo celou alej, kde se má zajistit odborný posudek, číslujeme,“ osvětlil smysl dalších značek. S tím, že pokud jde o použité barvy, ty roli nehrají: pro význam značení nejsou podstatné.

„Před samotným označením budeme informovat starosty obcí, že stromy budou označeny, že bude následně podána žádost o kácení, případně jak to máme v plánu s administrativou,“ doplnil Bendl, že místní představitelé by měli dostat informace, co se u krajských silnic v jejich okolí chystá. Mají tak být schopni zasvěceně odpovědět na dotazy sousedů.

Proč hned nezmizí suché stromy?

Jestliže se nějaký strom kácí, často to vyvolá emoce. Vzrušené hlasy veřejnosti však někdy zaznívají i kvůli tomu, že se nekácí. K tomu Bendl vysvětluje: stromy v havarijním stavu se kácí okamžitě po zjištění problému. Naproti tomu suché stromy, které jsou neestetické, ale nepředstavují ohrožení pro okolí, přicházejí na řadu postupně. S tím, že cestmistři jsou v kontaktu s dendroložkou krajské správy silnic – a právě na jejich návrzích hodně záleží. „Cestmistr zná perfektně své cestmistrovství – a je to právě on, kdo upozorní na konkrétní místo, strom, úsek…“ konstatoval Bendl. „Stromy se v době vegetace značí, posuzují, poté se připraví administrativa a naplánuje se adekvátní náhradní výsadba, kterou se snažíme doplnit do jednoho roku od pokácení. V době vegetačního klidu se stromy kácí,“ upřesnil, jak vypadá postup podle plánu.

Neznamená to však, že nyní během zimního období zmizí od silnic všechny suché stromy, připouští. S vysvětlením, že během jedné sezony se vše pokácet nestihne – a nedá se tak vyhovět každému z občanů, kteří na uschlé stromy upozorňují. Nestačí totiž jen nastartovat pilu – a fik. Postup je mnohem pomalejší.

„Nemůžeme objednávat kácení a likvidovat suché stromy s hlavním cílem, aby zmizely a nikoho nepohoršovaly. To bychom porušovali zákon o ochraně přírody a krajiny,“ upozornil Bendl. Přičemž připomíná, že povolení ke kácení potřebují cestáři i v případě ovocných stromů. Pokud jsou součástí stromořadí, porazit je bez lejstra nelze; bylo by to nelegální. Stejná pravidla má i kácení stromů do obvodu kmene 80 cm: pokud stojí ve stromořadí, povolení je nutností. Současně úřady ukládají zajištění náhradní výsadby.