„Ve srovnání s loňským rokem jsme zvýšili v tomto fondu celkovou poskytovanou částku o sto milionů korun. Mírně se mění i pravidla poskytování dotace z FROM, kde letos mohou žádat o příspěvek obce a města do osmi tisíc obyvatel. Vloni to bylo do pěti tisíc," řekl hejtman Středočeského kraje Miloš Petera (ČSSD).

Zároveň také popřel, že by to bylo z toho důvodu, že chtějí zvýhodnit konkrétní středočeské město. Spíše naznačil, že chtějí otevřít možnosti i středním městům, protože nemají tak zajímavý rozpočet ,jako obce s obyvateli kolem patnácti tisíci občany.

Nově zřídilo vedení kraje Povodňový fond, ve kterém můžou lidé žádat o peníze až do výše dvaceti milionů korun. Pokud dopadne výsledek hospodaření za loňský rok, navýší FROM aspoň o padesát milionů korun.

Nová pravidla 
pro podání žádostí

V souvislosti se změnou zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se letos mění pravidla a programy podávání žádostí o granty. Žádosti o podporu ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof a Středočeského Povodňového fondu bude možné podávat od 25. února do 18. prosince. Žádosti o příspěvek 
z ostatních fondů bude možné podávat od 26. března do 15. dubna.

Se změnami, které se týkají přidělovaných dotací z veřejných peněz, souhlasí i opozice. „Jsme rádi, že naše kritika netransparentního přidělování krajských dotací přináší ovoce. Změny v systému hodnocení žádostí, které navrhl Středočeský kraj, jdou sice správným směrem, nicméně jsou stále nedostatečné. Prostor pro zcela subjektivní hodnocení žádostí politicky nominovanými členy hodnotící komise je obrovský," uvedl předseda opozičního klubu zastupitelů TOP09 a STAN Věslav Michalik (STAN).

Klub zastupitelů TOP 09 a STAN navrhoval, aby hodnotící kritéria byla dopracovaná, protože nejsou podle nich zcela transparentní a snadno přezkoumatelná. „Nechápu, proč kraj nevyužije dostupnou metodiku, která byla v poslední době úspěšně uplatňována v regionálním operačním programu a která umožňuje projekty hodnotit zcela objektivně a transparentně. Vedení kraje riskuje diskreditaci celého dotačního systému," tvrdil Věslav Michalik.

Podle hejtmana Středočeského kraje Miloše Petery komise nikdy nebude stoprocentně objektivní. „Transparentní to nebude nikdy, to by vše musely posuzovat počítače. Každý fond má ale svoje kritéria jak hlavní, tak vedlejší. Bude se posuzovat výhodnost projektu a připravenost. Je to velmi široké," zmínil Miloš Petera.

Formuláře najdou lidé na webu

Přesná pravidla, formuláře a další pokyny pro vyplnění a podání žádostí najdou zájemci na internetových stránkách Středočeského kraje.

„Vyplňování žádostí je jednoduché. Úředníci jsou připraveni žadatelům poskytnout pomoc tak, aby žádosti byly podány řádně a se všemi náležitostmi. Očekávám, že i letos pomohou granty od Středočeského kraje rozjet řadu kvalitních projektů, které pomohou zlepšit život Středočechům," doplnil hejtman.

Přehled fondů a objem peněz- Středočeský Fond rozvoje obcí a měst: 200 milionů korun
- Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství: 40 milionů korun
- Středočeský humanitární fond: 37 milionů korun
- Středočeský Povodňový fond: 20 milionů korun
- Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS: 20 milionů korun
- Středočeský Fond vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence: 20 milionů korun
- Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof: 15 milionů korun
- Středočeský Fond kultury a obnovy památek: 10 milionů korun
- Středočeský Fond cestovního ruchu: 3,5 milionu korun
- Středočeský Fond podpory malého a středního podnikání: 1,5 milionu korun