Kývli na doporučení výběrové komise složené ze zástupců krajského úřadu i odborné veřejnosti, která posuzovala celkem osm kandidátů přihlášených do konkursu.

Krajská turistická centrála (k jejímž úkolům patří nejen kraj propagovat a lákat návštěvníky, ale také koordinovat marketingové aktivity s dalšími partnery včetně destinačních managementů v regionech) byla bez řádného vedení od února 2021. Ano, od loňského roku. Výběrová řízení na obsazení šéfovského postu se sice uskutečnila – avšak podle oficiálního stanoviska „nepřinesla očekávanou stabilitu“.

Poslední konkurs kraj vyhlásil začátkem května – a Kulhánek, jenž byl tváří SCCR už v minulém období, z něj vzešel jako vítěz. Vystřídá Lucii Kaiserovou, vedoucí oddělení cestovního ruchu Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje, která byla počátkem letošního roku pověřena vedením SCCR na dobu určitou; s úkolem řešit zejména „starší problémy a personální otázky“.

Jeho přednosti ocenil středočeský radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda (Spojenci/TOP 09): „Projevil dobrou znalost prostředí Středočeské centrály cestovního ruchu zevnitř, protože se jako jeden z klíčových zaměstnanců podílí na rozhodnutích současného vedení. Kromě toho prokázal také dobrou orientaci ve struktuře cestovního ruchu, dobré jazykové znalosti a schopnost přemýšlet o nastolených problémech.“ Komise podle Švendových slov konstatovala, že Kulhánek disponuje manažerskými kompetencemi – a s podporou krajského úřadu jistě zvládne i řízení týmů. Nyní třicetiletý ředitel pracuje v krajské turistické centrále od roku 2017, kdy do ní nastoupil jako projektový specialista na sociální sítě. Od loňska pak stál v čele marketingového oddělení.

SCCR byla jako příspěvková organizace kraje založena na jaře 2017. Jejím úkolem je vytvářet ve spolupráci s oblastními destinačními managementy turistickou nabídku, usilovat o maximální využití turistického potenciálu regionu a zajišťovat jeho informační servis. Od roku 2019 provozuje i filmovou kancelář, jejímž úkolem je lákat filmaře do regionu, nabízet jim lokace k natáčení i pomoc při vlastním filmování. Zajišťuje také správu sportovně-rekreačního areálu Vrchbělá na Mladoboleslavsku.