„Povodňový fond bude řešit škody po záplavách, na které nepamatují jiné prostředky," vysvětlil tento týden Marek Semerád. Peníze z fondu by podle něj měly jít na akce, které nelze zaplatit ze státních, evropských nebo jiných krajských zdrojů. Kolik prostředků z rozpočtu půjde do fondu, zatím krajští radní nerozhodli. „To bude zřejmé až v rámci rozpočtu na příští rok 2015," podotkl náměstek Marek Semerád.

Připomněl také, že Středočeský kraj má kromě jiného také fond hejtmana a živelních katastrof, který je ale určen na okamžité následky povodní. Nový fond by měl pomáhat koncepčně a být zaměřen také na preventivní opatření.

Není to však jediný projekt, který zabezpečuje střední Čechy proti povodním. Středočeský kraj byl už v roce 2008 jedním z devatenácti oslovených partnerských regionů, který se účastnil operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa. Předkladatelem projektové žádosti a vedoucím partnerem projektu bylo saské ministerstvo vnitra.

Necelé dva miliony korun přispěla letos ještě Evropská unie na stavbu protipovodňové ochrany před plošným odtokem z polí v Úvalech. Dotaci doplní město dvěma sty tisíci korunami.

Červen 2013

Loňská červnová povodeň ve středních Čechách napáchala škodu za více než čtyři miliardy korun. V této částce není zahrnut soukromý majetek. Na území regionu bylo zaplaveno téměř pět stovek obcí a zachráněno více než sto třicet lidí. Evakuováno bylo více než dvanáct tisíc obyvatel, sedm lidí při záplavách zemřelo.

Veronika Trčová