„Jsem ráda, že Středočeský kraj může na základě uzavřeného Memoranda požádat o účelovou dotaci i pro letošní rok. Měla by dosáhnout výše 500 milionů korun a významným způsobem nám pomůže stabilizovat rozsah krajem objednávané regionální drážní dopravy," uvedla středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).

Kraj jako objednatel dopravy je povinen dopravci hradit ztrátu 

Středočeský kraj má s Českými dráhami uzavřenu smlouvu o závazku veřejné služby v drážní dopravě na dobu určitou do 30. listopadu 2019 (u některých úseků až do roku 2024), přičemž kraj jako objednatel dopravy je povinen dopravci hradit prokazatelnou ztrátu.

„Ta je kryta ze dvou zdrojů. Jedním je krajský rozpočet a druhým získaná státní dotace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční dopravou. Přičemž dvě třetiny úhrady jdou z rozpočtu kraje a zbývající část je hrazena dotací," upřesnil radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO 2011).

Čtěte také: Setkání s hejtmankou: Kraj dohání integrovanou dopravu