Tak lze shrnout obsáhlou odpověď Boreckého na dotaz opozičního zastupitele Roberta Bezděka (ANO), jak kraj definuje standard v provozu autobusů a vlaků, který je dostupný bezplatně – a kde je hranice nadstandardu, za jehož zajištění chce kraj peníze. „Integrovaná doprava Středočeského kraje neodpovídá starostům na otázky, co je standardní a co je nadstandardní spoj,“ prohlásil Bezděk. IDSK je příspěvkovou organizací kraje pověřená organizací veřejné dopravy, která má vyjednávání s obcemi a městy na starosti.

Kdo se nebaví, bude pak moci jen koukat

Standardy kraj pro jednotlivé obce a města vypočítává jak podle počtu obyvatel, tak s ohledem na počet linek, jež jimi procházejí, a jejich význam, tak podle spojů, které na nich jezdí. Vyčíslení požadovaného příspěvku i ekonomiky linek je pro jednotlivé obce k dispozici na webu sdo2022.cz. V tomto duchu také IDSK podle slov Boreckého rozeslala starostům návrhy smluv; s řadou z nich zástupci organizace projednávali příspěvek osobně. Některé obce proti dosavadním příspěvkům na dopravu ušetří – většina má ale hradit víc. Hodně má začít platit zcela nově.

Výsledek? Radní konstatoval, že k 20. dubnu byly standardy projednány (nebo již jsou uzavřeny smlouvy) s 90 procenty obcí a měst. „Zbývá deset procent, přičemž u některých víme, že se zřejmě nedohodneme,“ uvedl Borecký. Takovým obcím pak bude poskytována dopravní obslužnost ve výši „standardu“ – což bude znamenat seškrtání počtu autobusových spojů, které tam zajíždějí.

Přesná podoba těchto změn (a vlastně i jejich rozsah) bude záviset na výsledcích jednání s představiteli obcí. Jako příklad Borecký uvádí linku, kde byl standard stanoven na 20 spojů denně. Přičemž dnes jich jezdí 26. Pokud obec nechce připlatit, starosta ví, že občané o šest spojů přijdou. V rámci jednání s IDSK má možnost ovlivnit, které to budou. „My z naší zkušenosti víme, které spoje jsou nejméně vytížené – a dohaduje se, jestli to budou tyto, nebo jiné,“ konstatoval radní. To se podle jeho slov týká obcí, jejichž představitelé jednají. „Pokud obec nekomunikuje a věc neřeší, rozhodne IDSK na základě svých zkušeností a znalostí terénu,“ doplnil, že pštrosí politika s uplatněním taktiky mrtvého brouka změnám nezabrání – jen zástupce obce připraví o možnost vyjádřit se k tomu, o které autobusy občané přijdou. Přístup hejtmanství je jasný: pokud nedojde k uzavření smlouvy, dopravní obslužnost bude kraj zajišťovat i bez smluvního zajištění – v rámci svých standardů.

„Vzdoruje“ stovka starostů. I oba primátoři

Jednání o změnách veřejné dopravy se netýkají všech 1144 středočeských obcí a měst, avšak většiny ano. S výzvou k uzavření smlouvy kraj neoslovil 168 obcí, jejichž nynější dopravní obslužnost dosahuje stanové úrovně standardu – nebo ani nedosahuje a zůstává pod ní. Vypočtený nadstandard se týká 958 obcí a měst, které kraj vyzval k jednání. U zhruba stovky z nich se spíše než dohoda rýsuje „nedohoda“.

Patří k nim i dvě největší sídla v kraji – statutární města Kladno a Mladá Boleslav. Požadavky kraje na placení za nadstandard jejich představitelé odmítli; s argumentem, že zajištění dopravní obslužnosti je povinností kraje. Ten se ji také chystá naplnit – v rámci svých standardů. Znamenalo by to výrazné seškrtání počtu spojů. Přednedávnem Borecký oznámil, že v jejich případě kraj s rozhodováním o redukci ještě počká – a oba magistráty vybízí ke změně postoje. Upozornil, že obě města představují významné přestupní uzly – a omezení dopravy by nepostihlo jen jejich občany, ale dopady by byly citelné i na obyvatele okolních obcí. Včetně těch, které požadavky kraje na placení neodmítly.