Upozornil, že do roku 2022 bude nutno odstavit zastaralé kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním v 1. a 2. emisní třídě – a toto je jedinečná příležitost, jak získat příspěvek na pořízení nového, ekologického zdroje vytápění. Navíc za situace, kdy nikdo nedokáže říci, zda po roce 2020 ještě nějaké dotace budou, připomněl ministr při návštěvě středočeského krajského úřadu.

Až 127,5 tisíce korun


Přes pět tisíc lidí, jejichž žádosti bude středočeské hejtmanství tentokrát přijímat elektronicky, má naději na získání příspěvku od 75 do 127,5 tisíce korun – v závislosti na typu nově pořizovaného zdroje tepla také podle bydliště. O přiznání či nepřiznání příspěvku v konstantní výši 7,5 tisíce korun pro obyvatele takzvaných prioritních oblastí rozhoduje imisní situace v konkrétním regionu. Ve většině středočeských měst Brabcových slov žadatelé nárok na tuto částku mají; výjimkou jsou čisté oblasti jako třeba Křivoklátsko.

Papír není minulostí

Zavedení žádostí v elektronické formě chválí středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „Odpadne tak nepříjemné až nelidské čekání žadatelů ve frontě v zimě a dešti před krajským úřadem. Jsem ráda, že se nám systém podařilo změnit,“ poznamenala. Radní pro oblast hospodářského a regionálního rozvoje Věslav Michalik (STAN) však upozorňuje, že ani papírová agenda její minulostí.
Elektronicky zaregistrovanou žádost je třeba vytisknout, podepsat, doplnit stanoveným přílohami – a vše doručit na podatelnu krajského úřadu. Od doručení písemné žádosti se všemi náležitostmi pak začne běžet 120denní lhůta, během níž budou o udělení příspěvku rozhodovat krajští radní. „Pokud žadatel vytištěnou žádost na úřad nedonese, nárok na příspěvek mít nebude,“ upozornil Michalik.

Pomoci mohou blízcí

Nebudou v nevýhodě někteří zájemci, kteří si při práci s počítačem nejsou jisti (či s ním dokonce nemají žádné zkušenosti) – nebo tuhle techniku nevlastní? Ministr Brabec Deníku řekl, že problémů se neobává. Zkušenosti z jiných regionů, kde s žádostmi o kotlíkové dotace v elektronické formě začali již dříve, ukazují, že takoví žadatelé zpravidla najdou pomoc v rámci rodiny nebo okruhu známých. Podobné je to ostatně i se sběrem žádostí v dotačních programech Dešťovka či Nová zelená úsporám. Stává se také, že pokud je třeba, pomoc nabídne radnice v místě, kde uchazeč bydlí.
Starostové by již o kotlíkových dotacích měli být informováni, připomněl radní Michalik. Na sklonku srpna se o nich hovořilo na setkání vedení kraje se starosty – a na všechny radnice také zamířil dopis hejtmanky. K vysvětlování podmínek dotace, způsobu podání žádostí a také systému proplácení podpory se také konají semináře v okresních městech. Hejtmanka navíc ujišťuje, že i krajský úřad je připraven poradit, pokud někdo zatelefonuje kvůli dotazům či nejasnostem – nebo by i třeba s žádostí o radu přišel osobně.

Jak žádat o dotaci na nový zdroj tepla- V rámci kotlíkových dotací již nelze získat příspěvek na výměnu starého kotle za nový spalující výhradně uhlí. Pořídit je možné tepelná čerpadla, kotle na biomasu, plynové kondenzační kotle a kotle kombinované – pro spalování uhlí i biomasy.
- Žádosti se přijímají výhradně elektronicky, tedy prostřednictvím počítače. Předvyplnit si je lze na webovém rozhraní dopředu, odeslat však půjdou nejdříve 4. října v 8.00 hodin. Přijímat se budou do vyčerpání určené částky, která pro střední Čechy dosahuje 502,2 milionu korun; nejpozději však do 29. června 2018. Jeden zájemce může podat více žádostí, pokud vlastní více nemovitostí: rodinných domů, dalších objektů k bydlení či zemědělských usedlostí s maximálně třemi bytovými jednotkami. Na rekreační objekty se dotace nevztahují.
- Do dvaceti pracovních dnů od podání elektronické žádosti musí lidé písemnost vytisknout a podepsanou i s dalšími potřebnými dokumenty doručit na podatelnu krajského úřadu. Informace o náležitostech i s návody a vzory zveřejnil kraj na svém webu a facebooku – dostupné jsou na adrese www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/kotlikove-dotace.

TEPELNÁ ČERPADLA byla ve Středočeském kraji společně s kombinovanými kotli pomyslném vítězem první výzvy kotlíkových dotací, připomněl na tiskové konferenci k dotačnímu programu nazvanému „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017–2019“ ministr životního prostředí Richard Brabec (vpravo). Ve 34 procentech případů uspěli žadatelé o podporu na kombinované kotle spalující uhlí a biomasu – a 33,8 procenta získali zájemci o tepelná čerpadla. 11,8 procenta patří kotlům na uhlí (na jejich pořízení už nově získat podporu nelze). Desetiprocentní podíly pak zaujaly kotle na čistou biomasu – a poněkud překvapivě i kondenzační plynové kotle. V jejich případě Brabec míní, že dodavatelé plynu zanedbali propagaci a nedokázali lidi přesvědčit, aby se k topení plynem vrátili.