„K požárům od vadných či neudržovaných komínů by nedocházelo, kdyby majitelé domů respektovali nařízení vlády a v pravidelných lhůtách si objednávali kominíka na čištění a kontrolu spalinových cest. Pokud by byl dodržen řádný postup, dovoluji si usoudit, že k neštěstím by nedocházelo," míní Jaroslav Schön, soudní znalec a viceprezident Společenstva kominíků České republiky.

Podle nařízení vlády vyžaduje každý spotřebič paliv, tedy kamna, krb, karma či kotel, pravidelnou každoroční kontrolu spalinové cesty. Tu musí provést odborně způsobilý kominík s příslušným oprávněním.

"Bohužel v České republice už řadu let platí, že není kominík jako kominík. Kvůli příliš benevolentnímu živnostenskému zákonu fušují těm poctivým do řemesla podvodníci bez odborných znalostí a potřebného vybavení," doplnil svého kolegu František Jiřík, soudní znalec a viceprezident Společenstva kominíků ČR.