„Víme, že je velkým trendem hazard regulovat, že je to politicky vděčné, ale uvědomte si také prosím, že naše podnikání dává lidem zaměstnání a do rozpočtu města peníze, kterých jistě není stejně jako v ostatních městech nazbyt," napsal André Kruf, jehož zarazil nedávný výrok místostarosty Václava Švendy o tom, že nejlepší (a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže daný) je úplný zákaz hazardu, než někoho zvýhodnit.

„Před rokem nám bylo slibováno, jak se stanoví kritéria. Věřili jsme tomu, ale žádná kritéria se nestanovila. Zaměstnáváme spoustu lidí, platíme daně, v Příbrami jsme s tímhle druhem podnikání byli mezi prvními, nemáme žádné problémy, nejsme restaurace nebo hospoda s automaty, jsme klasický sportbar," ohradil se proti zrušení herny André Kruf.

Městu nabídl finanční podporu na slavnosti 800. výročí v řádech statisíců korun. „Tak moc nám záleží na tom, abyste viděli, že tu chceme dále seriózně podnikat," dodal Kruf.

Větší nezaměstnanost a nelegální podnikání

Na hrozbu větší nezaměstnanosti, k níž by při variantě nulové tolerance k hernám podle jejich provozovatelů došlo, se odvolává v dalším dopisu Jan Gotowicky, šéf společnosti, která provozuje výherní hrací přístroje, videoloterní terminály a jiná technická zařízení.

„Chápeme, že je to politicky vděčné téma, ale vznikne prostor pro nelegální podnikání… a pokud bude návrh odsouhlasen, dojde k rapidnímu nárůstu nezaměstnanosti," argumentoval Gotowicky, jeden z víc než desítky provozovatelů heren, kteří jsou ve svých dopisech ochotni přistoupit na úpravy provozních dob a jiná opatření.

Že by na radní dopisy kladně zapůsobily, se dá jen těžko očekávat. Ještě před zastupitelstvem se vyjádřili jasně. „Než skončí vydaná povolení, budou mít stávající provozovatelé v rámci přechodného období prostor pro změnu podnikání, ale do budoucna nemohou počítat s dalším rozvojem těchto aktivit, či jakoukoliv podporou ze strany radnice," uzavřel své stanovisko příbramský místostarosta Václav Švenda.