Kolínský klášter, výjimečné místo v samém centru města, zůstane zachován dosavadnímu účelu, tedy prohlubování duchovního života a spirituality pro skupiny věřících a laiků.

Je to důležitá zpráva nejen pro Kolín, ale i pro mnoho Pražanů, kteří se zajímají o duchovní život a v minulých letech navštívili zdejší kurzy, nebo se jako dobrovolníci podíleli na zvelebování kláštera, včetně jeho pozoruhodné meditační zahrady.

Vlastník objektu, kapucínský řád, se dohodl s Českou křesťanskou akademií, vzdělávacím spolkem, v jehož čele stojí profesor Tomáš Halík, na převzetí kláštera po řádu jezuitů. Ti v minulých letech otevřeli pro exercicie, nebo-li duchovní cvičení a vytvořili meditační zahradu.

Nebylo však už v silách řádu zajistit prostředky na velkou opravu objektu – a tím i pokračování dosavadního programu. „V dnešní době význam míst setkávání, jako je Kolínský klášter, stoupá,“ uvedl na slavnosti k znovuotevření Halík, který stojí v čele pražské Akademické farnosti.

Duše otevřeny pro každého

O velké podpoře činnosti kláštera svědčí jarní sbírka na první nutné opravy objektu, při níž se vybralo mezi bývalými účastníky duchovních cvičení téměř 900 tisíc korun. Po obnovení činnosti byl zájem o kurzy obrovský. „Rezervace většiny se naplnily během desítek minut,“ říká nový ředitel kláštera Adam Drahoš.

Kurzy duchovních cvičení povedou dosavadní „doprovázející“, včetně duše kláštera jezuity Petra Vacíka či řeholní sestry Denisy Červenkové. „Jsou otevřeny pro každého,“ uvádí Drahoš. Ročně se v klášteře může na kurzech vystřídat přes tisíc lidí.

Vedle duchovní činnosti, jejíž základ tvoří tří až pětidenní sezení, bude vedení kláštera připravovat jeho rekonstrukci. „Čeká nás oprava střechy, na kterou budeme shánět peníze z různých zdrojů, včetně grantů,“ líčí Drahoš.

Radnice je spokojena

Pokračování fungování kláštera jako duchovního centra je podle starosty Kolína Michaela Kašpara pro místní dobrou zprávou. „Jsme rádi, že to takto dopadlo a Kolínský klášter bude pokračovat v dosavadní činnosti,“ říká Kašpar.

Podle Elišky Pácaltové, která byla součástí týmu, jenž se podílel na záchraně kláštera, by jednou z cest mohlo být otevření areálu pro vzdělávací činnost České křesťanské akademie.