V čele týmu, jehož posláním je nalézat a podporovat chytrá řešení napomáhající rozvoji regionu, stane Rut Bízková. Do ředitelské funkce ji jmenovalo představenstvo SIC. Funkce se ujme s účinností od 1. února, informoval v pátek Věslav Michalik (STAN) – krajský radní pro oblast hospodářského a regionálního rozvoje včetně evropských fondů a rozvoje venkova, který je také členem představenstva SIC.

Bízková byla krátce ministryní 

Rut Bízková může nabídnout bohaté profesní zkušenosti, které pomohou usměrnit elán mladých kolegů. Působila v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži, v ČEZ, známá se stala také během působení na ministerstvech průmyslu a obchodu i životního prostředí.

Tam zastávala také post náměstkyně, ve vládě Jana Fischera dokonce byla krátce i ministryní. Následně z postu předsedkyně vedla Technologickou agenturu ČR, která podporuje aplikovaný výzkum a vývoj.

Bízková má zkušenosti s veřejnou správou 

Pracovala rovněž jako konzultantka v oblastech ochrany životního prostřední, energetiky, výzkumu, vývoje a inovací. Pod jejím vedením se SIC může během několika let stát špičkovým inovačním centrem České republiky, očekává radní Michalik. „Rut Bízková má rozsáhlé zkušenosti s veřejnou správou v oblasti vědy, výzkumu a inovací," připomněl.

Právě poznatky z dosavadní praxe chce Bízková uplatnit ve prospěch rozvoje středočeského regionu. „Vnímám své nové působení v SIC jako logické pokračování dosavadní práce v Technologické agentuře ČR," konstatovala.

Záleží na dobrých aplikacích výsledků bádání 

Zejména chce usilovat o podporu výzkumných projektů, které pro společnost přinášejí skutečný užitek. Hodlá přispět k tomu, aby středočeské firmy našly pomoc při svých inovacích a byly stále úspěšnější.

„A aby se lidem v kraji dobře žilo, protože veřejná správa bude mít pro ně užitečná řešení. Ta více, než se možná na první pohled zdá, záleží na dobrých aplikacích výsledků bádání," připomněla Bízková.

Čtěte také: Kraj chce přitáhnout více turistů. Teď už doopravdy