Vzhledem k tomu, že si jich mnohdy lze všimnout třeba u křižovatek, Deník zaznamenal úvahy, že by se snad mohlo jednat o nějakou signalizaci pro autonomně řízená auta. Jinými slovy: pro přípravu na doby, kdy se vozy budou pohybovat samy, aniž by potřebovaly šoféra. Či snad pro testování této technologie v běžném provozu.

Zní to zajímavě, ale takhle daleko do budoucnosti skutečné vysvětlení nesahá. S dopravou tyhle značky nemají přímou souvislost. Tím méně pak s dopravním značením. I takovou spekulaci totiž Deník zaslechl: mohlo by se prý jednat o doporučené místo, kde zastavit, pokud je třeba dávat přednost…

Ombudsman Stanislav Křeček
Zacházení s dětmi v Lipníku prověří policie. Ombudsman podal trestní oznámení

Kdepak. Skutečný účel čtverců nesouvisí s dopravou, ale s mapováním. Pro mnohé záhadné body na vozovce jsou ve skutečnosti vlícovacími měřickými body celorepublikově vznikající digitální technické mapy krajů, známé také pod zkratkou DTM. Jedním z významných podkladů jsou přesná geodetická data získaná leteckou stereofotogrammetrií a obdobné údaje plynoucí z průjezdů specializovaných geodetických vozidel. Pro obě metody jsou klíčové právě čtverce na silnicích, tvořící ucelenou síť bodů s velmi přesně určenou polohou.

Pomůcka pro přesné mapování

S vyhláškou o pravidlech provozu na pozemních komunikacích tyto čtverce nenají nic společného, potvrzuje Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). Pro řidiče, cyklisty ani chodce neznamenají vůbec nic. „Jedná se o jeden z typů geodetických bodů podle zákona o zeměměřictví,“ vysvětluje. „Vzhled a signalizace vlícovacích bodů vychází z návodů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, nicméně jejich podoba a umístění se může mírně lišit  s ohledem na lokální situaci,“ doplňuje. S tím, že na hlavních tazích, na dálnicích a silnicích první třídy ve správě ŘSD, jsou tyto dočasné značky umisťovány pokud možno do krajnic. „Tak, aby nemohlo dojít k jejich záměně, ale aby byly zároveň dobře viditelné a vyhodnotitelné,“ upřesnil Buček. Čtverce se ale nacházejí i na silnicích nižších tříd.

Rozsáhlejší požár, který na sebe upozornil z daleka viditelným kouřem, zachvátil v sobotu 27. srpna čtvrt hodiny po deváté hodině střechu jedné z budov v areálu Ústřední vojenské nemocnice v pražských Střešovicích.
Vyšetřování pokračuje. Proč hořelo ve vojenské nemocnici, zatím není jasné

Jejich použití není novinkou; stejné značky sloužily už v minulosti při pořizovaní ortofotomapy (leteckých snímků) České republiky. V souvislosti s přípravou DTM je ale jejich použití nápadnější – a tudíž i vyvolávají větší pozornost. Samotná digitální technická mapa představuje elektronické mapové podklady zaměřené především na technickou a dopravní infrastrukturu. Používání má například významně usnadnit stavební řízení, protože ke každému pozemku budou hned k dispozici všechny potřebné údaje například o vedení inženýrských sítí, z nichž mnohé je dnes třeba zjišťovat dodatečně. Středočeský kraj na přípravě DTM úzce spolupracuje s Prahou, přebírá ale i digitální data od obcí a měst. Ve středních Čechách má podle dosavadních předpokladů začít ucelená DTM sloužit od července příštího roku.