Vedle iniciativy Sázíme budoucnost, obce i Středočeského kraje stojí za touto aktivitou také české zastoupení Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE) – což je celosvětový program mimoškolního seberozvoje žáků a studentů pod organizačním vedením jejich pedagogů, který před 66 roky založil právě manžel panovnice zemí Commonwealthu; ve středních Čechách se zapojují čtyři desítky škol či dětských domovů. Alej, která za pár let příjemně zastíní stezku vybízející k procházkám i vyjížďkám na kolech, koloběžkách či kolečkových bruslích na dohled od Prahy, tak má připomínat i celoživotní úsilí prince Philipa o rozvoj mladých lidí.

Desetitisícovou podporou v podobě „koupě“ konkrétního stromu se mohli připojit i jednotlivci nebo firmy. „Svůj“ strom zde mají i některé kraje včetně Středočeského, přičemž jeho hejtmanka Petra Pecková a radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (oba STAN) se do sázení osobně zapojili.

Hejtmanka ocenila, že alej, jejíž myšlenka má celorepublikovou a ještě širší platnost, našla své místo právě ve Středočeském kraji.

„Vysazení stovky lip považuji za krásné připomenutí odkazu muže, který se celý život zajímal o životní prostředí a jeho ochranu. A který současně věnoval spoustu své energie aktivitám spojeným s podporou mladé generace,“ konstatovala Pecková, podle jejíchž slov se témata ekologie a podpory mladých lidí symbolicky spojily právě ve Vestci. „Přeji si, aby se stromům dobře dařilo – a děkuji všem obcím, které se přihlásily do naší výzvy a nabídly své pozemky k výsadbě. Nakonec byl po dohodě s DofE a odborníky na dendrologii vybrán právě Vestec a místo u nádrže u cyklostezky směrem na Kunratice,“ konstatovala hejtmanka, že nakonec při umístění aleje „vyhrála“ rekreační spojnice Vestce a jeho lokalit u hřiště či venkovního amfiteátru s jižním okrajem Prahy. V místech, která nabízejí putování vlastně i vesmírné – díky již dříve vyznačeným měřítkům představujícím vzdálenosti planet sluneční soustavy.

Výtěžek má být použit na odporu aktivit DofE, zaměřených na zdokonalování mladých lidí v oblasti či oboru, které si sami vyberou, na pohybové aktivity, opět podle vlastního výběru, či na jejich zapojení do dobrovolnické činnosti – stejně jako na posilování jejich schopnosti týmové spolupráce při hledání řešení různých výzev. Právě takové jsou cíle programu DofE, zahrnujícího aktivity jednotlivců (po období v délce lišící se podle jeho jednotlivých stupňů) i závěrečnou společnou výpravu v přírodě, jež směřuje ke konkrétnímu cíli.

Díky příspěvkům poslaným přes platformu darujme.cz mohli lidé poskytnout peníze, jež umožní zapojit se do programu i mladým lidem ze sociálně znevýhodněných skupin. Nově se připojil i další cíl: získanými penězi podpořit integraci mladých lidí přicházejících z válkou zasažené Ukrajiny, doplnil Tomáš Vokáč, který je výkonným ředitelem DofE v České republice. „Po vypuknutí války na Ukrajině se Národní centrum DofE rozhodlo, že další věnované prostředky věnuje na projekt „Stojím při tobě“ věnovaný pomoci s integrací mladých lidí z Ukrajiny v nové zemi,“ konstatoval Vokáč. S dodatkem, že jde o projekt připravovaný společně se slovenskou a rumunskou pobočkou programu, který čerstvě získal záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.