Deník se potkal třeba s rodinou, jež se v HiLASE podrobně zajímala o princip fungování polarizačního filtru na brýlích. Užitečné pro každodenní život mohou být informace od Jana Eisenschreibera z ELI Beamlines, který zájemcům vysvětloval, proč při používání laserových zařízení, zpravidla ukazovátek, může hrozit poškození zraku, když se paprsek dostane do oka. Někteří asijští výrobci sice v dokumentaci uvádějí bezpečný výkon, ve skutečnosti však zařízení může být až několikanásobně výkonnější. Navíc se žádané barvy, třeba pro lidské oko pěkně zřetelná zelená, získávají prohnáním světla přes krystaly – a někteří výrobci se už dostatečně nevěnují odfiltrování lidskému oku neviditelný vlnových délek, což riziko ještě zvyšuje: nápor na oko si pak člověk neuvědomí.

Oba problémy se potvrdily, když si v ELI Beamlines koupili laserové ukazovátko pro vlastní potřeby. Po přeměření se nepoužívá; nevyhovovalo pravidlům bezpečnosti. A měřením zde procházejí všechny podobné nákupy. Jestliže příležitost nechat si přeměřit bezpečnost doma používaných laserových zařízení výzkumné centrum nabídlo i sobotním návštěvníkům, využil toho stavař, který přinesl ke kontrole laserový měřič vzdálenosti. „Ukázalo se, že je bezpečný,“ konstatoval Eisenschreiber.

Světlo jako pochod vojáků

Lasery a vysvětlení, čím se jejich „svícení“ liší od běžného světla, návštěvníci s hostiteli probírali ze všech možných úhlů. Zájemci se tak mohli třeba dovědět, že na rozdíl od žárovky, jež svítí všemi směry, laser soustředí energii světla do úzkého svazku. Jde navíc o koherentní světlo, což je trochu komplikované na vysvětlování, ale Ondřej Finke, jenž pracuje jako jeden z expertů, kteří se přímo podílejí na vylepšování zdejších technologií, nabídl zjednodušení: takové světlo přirovnává k jednotce pochodujících vojáků, již dává do kontrastu s účastníky maratonského běhu, z nichž každý utíká po svém. A zpravidla je laserové světlo monochromatické, tedy má jednu barvu. Zdejší výzkumná zařízení jsou navíc pulsními lasery, které nesvítí plynule, ale ohromný výkon koncentrují do extrémně krátkého času.

Zvědaví lidé už také třeba vědí, že i když dolnobřežanské lasery mohou dosahovat extrémních výkonů, naprostou většinu energie spotřebuje něco jiného: klimatizace zajišťující chlazení. Leckoho také zaujalo, že z ochranných pomůcek nutných pro vstup přímo k laserovým zařízením pouze speciální brýle slouží ochraně člověka; všechno ostatní, co je třeba na sebe navléknout, chrání naopak choulostivé technologie: před prachem, odlupujícími se šupinkami kůže…

Zkoumání materiálů i léčby nádorů

Nechybělo ani vysvětlení, proč laserová centra vznikla právě v Dolních Břežanech. Souvisí to jednak s dotacemi na jejich vybudování – podle podmínek finanční podpory to muselo být místo mimo Prahu – jednak se zdejším mimořádně stabilním podložím. I tak se vlastní výzkumná pracoviště nacházejí v budově, která má uvnitř vlastně ještě jednu, odizolovanou budovu; teprve tam se nacházejí citlivé špičkové technologie.

Nyní zde působí 370 zaměstnanců z 28 zemí. Lasery tu slouží jak k základním fyzikálním zkoumáním, tak pomáhají hledat odpovědi na konkrétní otázky. Ty mohou být vezmi rozmanité – už zde třeba ve spolupráci s Národním muzeem muzeem zkoumali i dukáty z nalezeného pokladu historických mincí. Obvyklejší zaměření výzkumů se však týká třeba studia vlastností materiálů a dalších technických záležitostí, kosmického výzkumu nebo lékařských témat. Pracuje se zde třeba na hledání poznatků, které by nynější protonovou metodu léčby nádorů dokázaly zdokonalit tak, že zařízení bude možné výrazně zmenšit a jeho provoz zlevnit – a tím tuto terapii učinit dostupnější.