První setkání zástupců inovačních center v rámci sítě Ynovate by nemělo zůstat osamocené: odstartovalo tradici pravidelných Y-Campů, které se budou konat i v dalších regionech – a opět nabídnou debaty nad možnými řešeními společných výzev. Cílem je vzájemně sdílet zkušenosti, které pomohou zlepšit podporu podnikání a inovací. Právě to je posláním inovačních center.

Hejtmanka Petra Pecková (STAN), která setkání zahajovala, činnost SIC vyzdvihuje. „Inovace přinášejí pokrok,“ konstatovala. Mezi jeho úspěchy připomněla, že inovační centrum podpořilo částkou v souhrnné výši 23,3 miliony projekty zavádění novinek v malých a středních firmách v různých koutech kraje. „Máme 30 velkých projektů, kde jsme propojili vědecké instituce s privátní sférou, poskytli 1440 hodin konzultací, koučinků pro malé a střední firmy,“ představila některé další činnosti inovačního centra.

Obzvlášť pak zdůraznila získání prestižního grantu z programu Horizon Europe ve výši téměř 90 milionů korun – umožní to dočasně přivést do výzkumných center i firem ve středních Čechách 30 špičkových vědců, dosud pracujících v cizině.