S jejich uplatněním v pondělí 30. ledna zastupitelstvo rozhodlo o podpoře dvou filmů, které se zčásti natáčely na území kraje – a o zamítnutí trojice dalších žádostí v rámci takzvané individuální dotace (tedy přidělované právě na základě zhodnocení podané žádosti a nikoli v rámci některého z dotačních programů). Projekty, které na podporu nedosáhly, nezískaly dostatečný počet bodů v hodnocení prospěšnosti pro kraj, připomněl středočeský radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda (Spojenci/TOP 09). „Nešlo o hodnocení uměleckých kvalit díla,“ zdůraznil.

Základními kritérii, jež připomněl zastupitel Stanislav Boloňský (STAN), jsou finanční přínos pro Středočeský kraj – určuje se podle počtu natáčecích dnů, z čehož se odvozuje i útrata ve prospěch lokálních podnikatelů – a marketingový přínos neboli propagace krás regionu včetně představení méně známých zákoutí. Potvrzuje to Lucie Cirkva Chocholová (Piráti), která je předsedkyní výboru krajského zastupitelstva pro kulturu a vedla komisi hodnotitelů.

Podle tohoto měření neobstály fantasy pohádka Princezna zakletá v čase 2 ani celovečerní film Amerikánka, prezentovaný jako sonda do historie Československa 80. a 90. let, avšak zároveň ryze současné drama o svobodě a touze žít. Jejich tvůrci marně žádali 500tisícové příspěvky.

„Podle scénáře usuzuji, že Amerikánka bude velmi dobrý film,“ míní Boloňský jako člen kulturního výboru. Podpory se nedočkal ani milionový požadavek tvůrců filmu s pracovním názvem Muž, který stál v cestě. Přibližuje osud Františka Kriegla v období kolem srpna 1968, jenž byl společně s dalšími pěti představiteli takzvaného Pražského jara (Černíkem, Dubčekem, Smrkovským, Šimonem a Špačkem) dopraven do Moskvy – a jako jediný tam odmítl podepsat dokument vyjadřující souhlas se vpádem vojsk Varšavské smlouvy do Československa. „Ač je téma velmi zajímavé, film nedosáhl potřebného počtu bodů za popularizaci regionu a finanční přínos pro kraj,“ konstatoval radní Švenda.

„Na podporu naopak dosáhly filmy, které budou zřejmě lehčího žánru, ale výborně vyhověly nastavených podmínkám,“ uvedl Boloňský. O jeden milion korun se rovným dílem podělí filmový projekt Děti Nagana a romantická komedie Zahrádkáři. Vyhověly scénami propagujícími kraj, počtem natáčecích dnů i spoluprací s destinačním managementem. Snímek Děti Nagana je poctou úspěchům českých hokejistů na olympijském turnaji v roce 1998 s představením, jak výkony hráčů v Japonsku pozvedly sportovní nadšení dětí doma. Zahrádkáři vedle příběhu nabízejí pozoruhodné pohledy na zákoutí na Kladensku i přímo v Kladně. Radní Švenda oceňuje, že region vnímaný jako industriální tvůrci prezentují zcela odlišně: jako oblast, jež nabídne mnoho zajímavého, co s průmyslem nemá nic společného.