„Na začátku jsme uspořádali velkou sbírku pro pacienty s cystickou fibrózou z Ukrajiny. Sbírali jsme léky, především pak trávicí enzymy, kterých bylo na Ukrajině nedostatek. Pacient s cystickou fibrózou je přitom potřebuje každý den,“ vrací se zpátky v čase Barbora Kožnarová z Klubu cystické fibrózy.

Spolu s kolegy sbírala inhalátory a fyzioterapeutické pomůcky a dělali balíčky první pomoci, které poslali autem na Ukrajinu.

Pomoc u lékaře i s vízy

„Postupně však začali do Česka přicházet první pacienti z Ukrajiny a my jim museli začít pomáhat i zde. Vyplňovali jsme s pacienty vstupní dotazníky k lékaři, pomáhali jim s vízem strpění a pojištěním. Navázali jsme také spolupráci s tlumočnicí, která pacienty doprovázela na vyšetření a překládala při hospitalizacích,“ popisuje Barbora Kožnarová.

Materiální pomoc, doprovod k lékaři nebo sociální poradenství Klub cystické fibrózy poskytuje doteď. Kromě toho se také jednou měsíčně schází neziskovka s ostatními organizacemi, které nabízejí pomoc vážně nemocným dětem z Ukrajiny. S touto myšlenkou přišla organizace Zlatá Rybka, která plní přání vážně nemocným dětem.

V současnosti pomáhá Klub cystické fibrózy 21 dětským a dospělým klientům. „Děti převažují. Číslo nejprve rychle narůstalo, poté zvolnilo. Ale stále k nám chodí noví klienti. Především kvůli tomu, že i přes to, že ze své země odejít nechtěli, nyní tam není bezpečno a v jejich oblasti opět dochází léky a zhoršuje se lékařská pomoc,“ dodává Kožnarová.

Otestování na HIV

Od začátku války se nezastavila ani Česká společnost AIDS pomoc. „HIV je chronické infekční onemocnění, které vyžaduje každodenní užívání léků. Pokud je člověk žijící s HIV léčen, jeho takzvaná virová nálož se stává nedetekovatelnou a člověk se stává neinfekčním, tedy nemůže nakazit ostatní lidi včetně svého sexuálního partnera – může mít tedy nechráněný pohlavní styk či mít zdravé děti. K dosažení takového stavu je však nutné užívat pilulky každý den,“ sdělil Pražskému deníku Dmytro Skirhiko.

Česká společnost AIDS pomoc vytiskla informační materiály v ukrajinštině. Distribuuje je všude tam, kde se Ukrajinci shromažďují – například v regionálních centrech pomoci.

„Dosud jsme pomohli 258 lidem z Ukrajiny, kterým jsme poskytli například konzultace dermatovenerologa, otestovali jsme je nebo poskytli ochranné pomůcky,“ doplňuje Dmytro Skirhiko.

Okamžitý překlad do ukrajinštiny

Nezisková organizace EDA pomáhající dětem se zrakovým handicapem zareagovala pohotově. „Na našem webu jsme vytvořili stránku s důležitými informacemi od státních institucí i dalších neziskových organizací v ukrajinštině. Také jsme nabízeli jednorázové konzultace pro rodiny dětí s postižením a samozřejmě i službu rané péče. Snažili jsme se o maximální informovanost,“ prozradila ředitelka Petra Mžourková.

Zaměstnanci EDY měli rovněž dva pracovní dny vyhrazené na pomoc v azylových centrech. „Kolegyně se například staraly o děti uprchlíků během toho, co rodiče žádali o azyl,“ doplnila Irena Kolafa z neziskové organizace EDA, která se doteď stará pravidelně o dvě rodiny.

Podpora při hledání míst ve školách

Celkem 124 uprchlíkům s postižením a jejich rodinám doposud nabídla pomocnou ruku nezisková organizace Asistence.

„Se třemi lidmi s postižením máme aktuálně smlouvu na dlouhodobější sociální práci a se čtyřmi dalšími jsme již cíle dosáhli a spolupráci ukončili,“ vypočítává ředitel Asistence Erik Čipera.

Na začátku války pomáhala Asistence zorganizovat uprchlíkům cestu do České republiky. „Následně naše pomoc spočívala v hledání dlouhodobějšího bydlení. A dosud pokračujeme v zajišťování potřebných kompenzačních a zdravotních pomůcek, podpoře a tlumočení při vyřizování formalit na úřadech, zajištění lékařské péče a rehabilitace nebo podpoře při hledání míst ve školkách a školách,“ popsal Čipera.

Dva nevidomí lidé z Ukrajiny

Na Okamžik, neziskovou organizaci pomáhající lidem se zrakovým postižením, se obrátili dva nevidomí lidé z Ukrajiny. „A s jedním z nich jsme v kontaktu i nadále. A již od začátku se naši sociální pracovníci zapojili do pomoci v KACPU v Kongresovém centru Praha,“ uzavřela Marie Matějů z Okamžiku.